Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Inwestycje drogowe w woj. kujawsko-pomorskim

2019 rok był udanym rokiem dla województwa kujawsko-pomorskiego. Do ruchu oddanych zostało ponad 40 km drogi ekspresowej S5 oraz 5 km obwodnicy Inowrocławia.

Zrealizowano też liczne przebudowy, remonty i inwestycje zmierzające do poprawy bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Na inwestycje drogowe w 2019 roku wydaliśmy prawie 600 mln zł.

W grudniu oddany został do ruchu ponad 25 km odcinek drogi ekspresowej S5 od Jaroszewa do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

W ramach budowy 7 odcinka drogi ekspresowej S5 powstały 4 węzły drogowe: (Żnin Zachód, Biskupin, Rogowo, Lubcz) oraz 16 obiektów Inżynierskich. Zrealizowano przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz oświetlenia drogowego. W ramach udostępnienia przedmiotowego odcinka drogi S5, do ruchu oddany został również węzeł Żnin Północ (Jaroszewo) wchodzący w skład budowy 6 odcinka od Szubina. Pozwoliło to skomunikować nową trasę z istniejąca drogą krajową nr 5.

Od 31 grudnia kierowcy mogą również korzystać z prawie 15 km odcinka drogi S5 od węzła Bydgoszcz Północ do węzła Bydgoszcz Opławiec. W ramach zadania powstały 3 węzły drogowe, liczne wiadukty, drogi dojazdowe, chodniki i ścieżki rowerowe. Powstały tez dwa największe obiekty na całej trasie ekspresowej w województwie czyli ponad 160 metrowy most na Brdą oraz 227 metrowy wiadukt nad linią PKP w Maksymilianowie. Warto wspomnieć, że cała prawie 15 km trasa udostępniona została do ruchu kilka miesięcy przed czasem. Pracę będą jeszcze kontynuowane do połowy 2020 rok.

Pozostałe odcinki drogi S5 – postęp prac:

Od węzła Żnin Północ w kierunku Szubina trwają intensywne prace na trasie głównej, co pozwoli już niebawem na przełożenie ruchu w obu kierunkach z drogi krajowej nr 5 na jedną jezdnię drogi ekspresowej.

Dla pozostałych trzech odcinków drogi S5 trwają postępowania przetargowe.
13 listopada 2019 roku otwarte zostały oferty w przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy piątego odcinka drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz Błonie – Szubin Północ. Dla pozostałych dwóch odcinków S5 (Nowe Marzy – Świecie Południe oraz Świecie Południe – Bydgoszcz Północ) otwarcie ofert nastąpiło 17 grudnia br. Trwa analiza przedłożonych ofert.

Obwodnica Inowrocławia

Od 30 października kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej 15 i 25. Prawie 5-kilometrowa trasa omija miasto od północy i łączy się z istniejącym odcinkiem obwodnicy o długości 19 km. W ramach inwestycji powstały: węzeł drogowy „Sławęcinek”, 5 obiektów inżynierskich, zrealizowano przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz budowę chodników i zatok autobusowych. Wykonane zostały również urządzenia ochrony środowiska.
Zadanie realizowano w systemie „Projektuj i buduj”, a koszt inwestycji to prawie 98 mln zł.

Nowo wybudowany odcinek obwodnicy połączył się z już istniejącym i oddanym do ruchu w 2017 roku wschodnim obejściem tego uzdrowiskowego miasta (etap I).

Celem budowy dwóch etapów obwodnicy Inowrocławia było wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, zapewniając równocześnie bezpieczeństwo i wysoki komfort podróżowania.

Poprawa bezpieczeństwa była dla nas priorytetem

Liczne inwestycje realizowane na drogach krajowych w 2019 roku, przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa kierowców i pieszych.

Zadania zrealizowane:
– budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 z drogami wojewódzkimi nr 214 i 217 w miejscowości Warlubie. Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. W ramach budowy ronda, powstały też chodniki, ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych oraz nowe odwodnienie drogi. Wartość zadania to: ponad 13 mln 300 tys. zł.
– budowa chodnika przy drodze krajowej nr 62 na odcinku Brześć Kujawski – Falborek. Inwestycja została przeprowadzona w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Wartość zadania to: ponad 500 tys. zł.
– remont nawierzchni mostu na Wiśle w Grudziądzu (DK16).
– budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej nr 62 na odcinku Kruszwica – Grodztwo. Wartość tego zadania to ponad 3 mln zł. W ramach inwestycji powstała nie tylko 3 km ścieżka pieszo-rowerowa ale również przebudowywane zostały zjazdy publiczne i indywidualne oraz istniejąca sieć dróg serwisowych o nawierzchniach gruntowych.

Inwestycje w realizacji:
– budowa nowej estakady wraz z modernizacją całego układu dojazdowego na DK91 w Przechowie pod Świeciem. Zadanie polega na budowie nowej poszerzonej 270 metrowej estakady wraz z modernizacją całego układu dojazdowego na drodze krajowej nr 91. Pojawią się też ekrany akustyczne i podziemne przejście dla pieszych. Wartość zadania to: blisko 90 mln zł.
– rozbudowa DK67 w miejscowości Łochocin na trasie Włocławek – Lipno. Zadanie realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Inwestycja zakłada wymianę nawierzchni drogi oraz budowę chodników. Przebudowane zostaną również skrzyżowania, zatoki autobusowe i zjazdy indywidualne. Zakończenie robót w połowie 2020 roku. Wartość zadania: ponad 12 mln zł.
– budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 z drogami obsługującymi Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną w Ostaszewie pod Toruniem. Celem zadania jest usprawnienie ruchu w obrębie skrzyżowania i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość tej inwestycji to: 350 tys. zł.
– prace związane z przebudową skrzyżowania na DK25 w miejscowości Kuśnierz. W ramach zadania wykonywane są dodatkowe pasy do skrętu w lewo, zatoki autobusowe, oświetlenie oraz chodniki. Wartość zadania to: ponad 7 mln zł.

Autor: GDDKiA O/Bydgoszcz

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI