Drogi Wiadomości
8 Minut czytania

Inwestycje drogowe województwa zachodniopomorskiego

Na terenie woj. zachodniopomorskiego trwa realizacja łącznie 17 inwestycji, to ponad 200 km nowych dróg o łącznej wartości ok. 6 mld zł. W poprzedniej perspektywie budżetowej UE (2007-2013) budowaliśmy w jednym czasie maksymalnie 95 km dróg.

            
Grafika: GDDKiA O/Szczecin
Grafika: GDDKiA O/Szczecin
                   Kolejne inwestycje są w przetargu, to S11 od Koszalina do Bobolic. Na przełomie tego i następnego roku powinny zostać ogłoszone również przetargi na S3 Świnoujście – Troszyn. Łącznie w ramach obecnej perspektywy do 2023 powstanie 300 km nowych dróg w regionie, na co zabezpieczono finansowanie w kwocie około 9,5 miliarda złotych. Równocześnie cała pozostała do realizacji sieć drogowa jest objęta pracami przygotowawczymi za kwotę około 200 mln zł. Efekty realizowanych inwestycji są już widoczne w postaci otwartego w maju tego roku odcinka S6 Goleniów – Nowogard, kolejne odcinki będą oddawane do ruchu wkrótce. Łącznie w tym roku sieć dróg szybkiego ruchu w regionie wzrośnie o ponad 140 km, czyli ulegnie podwojeniu.

Strategiczna oś północ-południe – dwujezdniowa S3 od Świnoujścia


DK3 jest głównym szlakiem transportowym biegnącym wzdłuż naszej zachodniej granicy, jest to część korytarza łączącego północ i południe Europy. Droga jest w większości już gotowa na całym przebiegu, a do 2023/2024 roku ma być gotowa w całości od Świnoujścia do granicy z Czechami.

Obecnie na odcinku DK nr 3 od obwodnicy Troszyna do obwodnicy Miękowa jest drogą jednojezdniową. Natomiast na odcinku od Miękowa do Rzęśnicy znajduje się dwujezdniowy odcinek wybudowany w latach 70 ubiegłego wieku. Łącznie to 41,4 km drogi wymagającej budowy i rozbudowy. Roboty rozpoczęły się na tych odcinkach w maju tego roku i prowadzone są z dużą intensywnością. Budowane są wiadukty i wykonywane prace ziemne. Jeszcze we wrześniu tego roku wykonawca rozpocznie roboty bitumiczne. Inwestycja będzie gotowa w II kwartale 2021 roku.

Od Troszyna do Miękowa Zostanie wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 22,4 km wraz z obwodnicą m. Brzozowo. Powstaną 3 nowe węzły drogowe. Na odcinku od obwodnicy Miękowa do węzła Rzęśnica o długości 19 km powstanie węzeł drogowy Kliniska który umożliwi likwidację skrzyżowania wraz z przejściem dla pieszych. Przebudowany zostanie również węzeł Rzęśnica, przed którym w okresie wzmożonego ruchu tworzą się długie korki. Powstaną przejścia dla zwierząt, a cała trasa zostanie wygrodzona. S3 na tym odcinku zyska współczesny standard.

Kończy się proces przygotowawczy dla ostatniego odcinka S3 Świnoujście – Troszyn. Decyzja środowiskowa została uzyskana w ubiegłym roku, obecnie są prowadzone badania geologiczne. Na przełomie tego i następnego roku zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę tego odcinka. Budowa tego odcinka będzie oznaczała ukończenie S3 w naszym województwie. Droga powinna być gotowa w terminie 2023/2024 r.

Ważne połączenie komunikacyjne w regionie zyska nową jakość – S6 do Koszalina w tym roku będzie oddana do ruchu


Największą inwestycją drogową w regionie jest podzielona na 7 fragmentów S6 od Goleniowa do Koszalina (łącznie z obwodnicą Koszalina i Sianowa) o łącznej długości 140 km. Jest to część łączącej Szczecin z Gdańskiem drogi krajowej nr 6. Droga jest realizowana przez różnych wykonawców, a łączna wartość podpisanych umów na realizację to 2,86 mld zł.

Droga S6 będzie dwujezdniową drogę ekspresową o 2 pasach ruchu w każdą stronę, na której znajdzie się: 16 węzłów drogowych, 146 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady i przejścia dla zwierząt), 6 (3 pary) Miejsc Obsługi Podróżnych i 3 Obwody Utrzymania Drogi Ekspresowej.

W maju tego roku oddany został do ruchu odcinek Goleniów – Nowogard. Jedziemy również odcinkiem Nowogard – Płoty, na razie jedną jezdnią. Kolejne odcinki będą oddawane do ruchu do końca tego roku. Wraz z oddaniem tej drogi do ruchu długość dróg ekspresowych w naszym regionie zwiększy się dwukrotnie w stosunku do ich obecnej długości. Czas przejazdu ze Szczecina do Koszalina skróci się o niemal godzinę. Na obwodnicy Koszalina i Sianowa do ruchu będzie oddana w tym roku sekcja 1 i 3, łącznie 12 z 20 km obwodnicy. Na fragmencie od węzła Koszalin Wschód do Sianowa wystąpiły problemy z warunkami geologicznymi. W związku z tym jest prowadzona aktualizacja dokumentacji projektowej. Przygotowujemy też ostatni fragment S6 – Koszalin – Słupsk. Minister infrastruktury zatwierdził Program Inwestycji, dzięki czemu opracujemy projekty budowlane i w 2021 roku pozyskamy nieruchomości pod tą inwestycję.

S10 w przygotowaniu i realizacji


DK10 łączy Szczecin z Warszawą przez Bydgoszcz i Toruń. Trasa ta ma w przyszłości stać się drogą ekspresową. Obecnie trwa budowa dwóch ważnych odcinków, a pozostałe są w przygotowaniu.

Obwodnica Wałcza gotowa jest w około 85%, wykonawca firma Energopol Szczecin ma problemy finansowe, ale deklaruje dokończenie inwestycji. Ta dwujezdniowa droga ekspresowa wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy, ma długość 17,8 km i omija Wałcz od północnego wschodu. W ramach inwestycji budowane są 4 węzły drogowe, 13 wiaduktów, 2 mosty i 14 przepustów ekologicznych.

W przyszłym roku będzie gotowa II jezdnia obwodnicy Kobylanki w ciągu S10. W ramach zadania zostanie wybudowana II (północna) jezdnia obwodnicy o długości 6,4 km, powstanie droga wspomagająca Szczecin Zdunowo – Niedźwiedź oraz łącznica na węźle Kobylanka (Motaniec). Prace budowlane trwają i wykonawca zamierza jeszcze w tym roku wykonać w całości nową jezdnię obwodnicy. Droga powinna być gotowa do jesieni przyszłego roku. Wówczas jako droga ekspresowa zostanie oznakowany cały odcinek od granicy Szczecina do początku obwodnicy Stargardu.

Pozostałe odcinki drogi S10 są w przygotowaniu w ramach około 20 mln zł przyznanych przez Ministra Infrastruktury w 2017 roku. W tym roku będą uzyskiwane decyzje środowiskowe, które wyznaczą przebieg drogi od węzła Kijewo w Szczecinie do obwodnicy Piły. Następnie będą prowadzone badania geologiczne i prace nad dalszą dokumentacją, tak aby w 2021 roku być w gotowości do przetargu na zaprojektowanie i budowę.

S11 budowa w Szczecinku, przygotowanie do Bobolic i przetargi do Koszalina


DK11 łączy Pomorze Środkowe z południem Polski przez Poznań. W naszym województwie jej realizacja jest dość zaawansowana, odcinek Kołobrzeg – Koszalin powstaje w ramach drogi S6. Kolejne są na różnym etapie realizacji, bądź przygotowania.

Obwodnica Szczecinka w ciągu drogi S11 ma długość 12 kilometrów. Będzie to również dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na trasie powstają 2 węzły drogowe i 2 ronda (na początku i na końcu obwodnicy) oraz 8 wiaduktów, most, kładka dla pieszych, estakada i przejście ekologiczne. Roboty budowlane są prowadzone intensywnie, oddawane są do ruchu kolejne wiadukty. W październiku inwestycja będzie zakończona.

Dla odcinków S11 Koszalin – Bobolice o długości 47,7 km prowadzone są postępowania przetargowe. Wykonawcy złożyli oferty i są one weryfikowane i sprawdzane. Przetargi będą rozstrzygane w tym roku, a zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w 2023 roku. Na odcinku Bobolice – Szczecinek jest przygotowywana dokumentacja projektowa, która powinna być gotowa w 2021 roku.

Przebudowa autostrady A6


Autostrada A6 powstała w drugiej połowie lat 30 ubiegłego wieku. Obecnie trwa przebudowa ostatnich fragmentów pamiętających czasy przed II wojną światową. Jest to odcinek od węzła Szczecin Dąbie do węzła Rzęśnica o długości 3,5 km i węzeł drogowy Szczecin Kijewo. Odcinek Dąbie – Rzęśnica jest zaawansowany w 75% i wykonawca powinien zakończyć jego realizację w przyszłym roku. Również w przyszłym roku zgodnie z zawartą umową powinien być gotowy węzeł Kijewo. Obie inwestycje realizuje firma Energopol Szczecin, które ma problemy finansowe. GDDKiA oczekuje od tego wykonawcy jak najszybszej intensyfikacji prac.

Nowe obwodnice


Budując odcinki dróg ekspresowych nie zapominamy o mniejszych zadaniach. Ruszyła już budowa obwodnicy Węgorzyna w ciągu DK20, która będzie gotowa do jesieni przyszłego roku. W maju powinna zostać podpisana umowa na budowę obwodnicy Myśliborza w ciągu DK26, która wyprowadzi z zabytkowego centrum miasta ruch tranzytowy. Zakończenie tej inwestycji przewidziane jest w 2021 roku.

Zakończyło się projektowanie bardzo ważnej dla Szczecina inwestycji – DK13 wylotu z ronda Hakena do Kołbaskowa, budowa powinna rozpocząć się w IV kwartale tego roku, a zakończyć w 2021 roku.

Przygotowujemy się również do realizacji w obwodnicy Gryfina i odcinka Gryfino – Radziszewo na DK31 oraz obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20. Inwestycje te mają zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury Programy Inwestycji i ich realizacja będzie ruszała w najbliższych latach.

Przygotowujemy Zachodnią Obwodnicę Szczecina


Bardzo ważną inwestycją, która jest w przygotowaniu jest Zachodnia obwodnica Szczecina w ciągu S6. Droga ta połączy węzeł Goleniów Północ z węzłem w Kołbaskowie wzdłuż północnych i zachodnich granic Szczecina przechodząc pod Odrą dwururowym tunelem. Inwestycja ta stworzy ring komunikacyjny wokół Szczecina, znacznie poprawiając skomunikowanie całej aglomeracji. Obecnie prowadzone są prace projektowe nad dokumentacją koncepcyjną oraz badania geologiczne na przebiegu inwestycji.

Tunel łączący wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu


Trwa realizacja w formule projektuj i buduj Tunelu w Świnoujściu, który trwale połączy wyspę Uznam z wyspą Wolin. GDDKiA jest inwestorem zastępczym dla tej inwestycji. Całkowita długość inwestycji wyniesie około 3,4 kilometra, w tym około 1,44 kilometra jednorurowego tunelu w technologii tarczy drążonej TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Obecnie prowadzona jest procedura uzyskiwania decyzji ZRID, która umożliwi jeszcze w tym roku rozpoczęcie pierwszych robót budowlanych. Będzie to oznaczało możliwość rozpoczęcia pierwszych prac budowlanych. Tunel powinien być gotowy we wrześniu 2022 roku.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Szczecin

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI