REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Inwestycje i remonty Wodociągów Krakowskich

Wodociągi Miasta Krakowa pomimo pandemicznej „rzeczywistości COVID-19” kontynuują realizację najistotniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz remontowych w zakresie możliwym do sfinansowania w ramach zmniejszonych przychodów spółki.

Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa
Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, w rejonach gdzie prowadzone są prace związane z budową bądź remontem miejskiej sieci wodociągowej, wszelkie wyłączenia wody, które mogłyby spowodować utrudnienia dla naszych odbiorców, wykonywane są w godzinach nocnych pomiędzy godziną 23.00 a 4.00.Wśród głównych zadań realizowanych na sieciach wodociągowych należy wymienić budowę magistrali wodociągowej DN 800 w ul. Abrahama, która stanowi część dużego projektu, mającego na celu doprowadzenie dodatkowego rurociągu dostarczającego wodę (w oparciu o zbiorniki Krzemionki) do dzielnic położonych w Nowej Hucie, a tym samym zwiększenie niezawodności dostaw dla wspomnianych obszarów miasta Krakowa.Równocześnie w zakresie przedsięwzięć wodociągowych trwają prace przy magistrali wodociągowej w ul. Wodociągowej, zrealizowana została przebudowa sieci w ramach modernizacji układu drogowego ulicy Krakowskiej oraz ulicy Dietla. Dodatkowo sfinalizowano roboty związane z przebudową sieci wodociągowej na terenie osiedla Albertyńskiego oraz z budową sieci w ulicach: Na Łąkach i ul. Truszkowskiego.W obszarze urządzeń kanalizacyjnych, Wodociągi Miasta Krakowa prowadzą prace związane z budową kanału sanitarnego wraz z przyłączami w ul. Myślenickiej (realizacja w koordynacji z pracami Zarządu Dróg Miasta Krakowa związanymi z przebudową układu drogowego). Rozpoczęto również budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Klasztornej. W tym przypadku prace prowadzone są w koordynacji z Zarządem Inwestycji Miejskich realizującym rozbudowę układu drogowego. Dodatkowo podpisano umowę na wykonanie przebudowy ulicy Łokietka, w zakresie której wykonywana jest modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

Ponadto w ramach funkcjonującego od kilku lat programu inwestycyjnego pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej, budowana jest (tak bardzo oczekiwana przez mieszkańców) sieć kanalizacyjna w ulicach: Kaszubska, Sępia, Dauna, Zana, Matematyków Krakowskich, Zbydniowickiej, Chełmońskiego, Na Polach oraz Bobrowej i Tynieckiej.

 
Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa
Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa


Niezależnie od wspomnianych przedsięwzięć inwestycyjnych, systematycznie prowadzone są niezbędne remonty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w dostosowaniu do zamierzeń modernizacyjnych wykonywanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. W roku 2020 tego rodzaju prace prowadzono m.in. na ulicach: Dietla, Chodowieckiego, Wąska. Równocześnie realizowane są roboty remontowe sieci wodociągowej na os. Oświecenia oraz fragmentu magistrali tranzytowej Dobczyce – Kraków, z zastosowaniem nowoczesnych technologii bezwykopowych.W planach remontowych systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miejskiej Kraków, istotny udział stanowią przedsięwzięcia, które uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności UE w ramach projektów pn. Gospodarka Wodno-Ściekowa etap V oraz etap VI. Wspomniane zadania obejmują między innymi remonty kanałów w al. Mickiewicza i Krasińskiego, kolektora lewobrzeżnego rzeki Wisły, prawobrzeżnego rzeki Białuchy, prawobrzeżnego rzeki Wilgi oraz kolektorów w rejonie ulic Dymarek, Jeżynowej do Igołomskiej.Należy podkreślić, że wszystkie przedstawione prace realizowane są w sposób, zapewniający maksymalną możliwą ochronę bezpieczeństwa pracowników Wodociągów Miasta Krakowa oraz firm wykonujących zamówienie, zwłaszcza w zakresie prewencyjnego ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w miejscu pracy.

Źródło: Wodociągi Miasta Krakowa
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA