REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Inwestycje i remonty Wodociągów Miasta Krakowa

Wodociągi Miasta Krakowa mimo wprowadzenia stanu epidemii wraz ze wszelkimi związanymi z nim ograniczeniami, kontynuują realizację zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych w zakresie możliwym do sfinansowania w ramach zmniejszonych przychodów spółki.

 
Grafika: Wodociągi Miasta Krakowa
Grafika: Wodociągi Miasta Krakowa
                                     Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, w rejonach gdzie prowadzone są prace związane z budową sieci wodociągowej, wszelkie wyłączenia wody wykonywane są w godzinach nocnych pomiędzy godziną 23.00 a 4.00.

Wśród głównych zadań realizowanych na sieciach wodociągowych należy wymienić budowę magistrali wodociągowej DN 800 w ul. Abrahama, która stanowi część dużego projektu, mającego na celu doprowadzenie dodatkowego rurociągu dostarczającego wodę (w oparciu o zbiorniki Krzemionki) do dzielnic położonych w Nowej Hucie, a tym samym zwiększenie niezawodności dostaw dla wspomnianych obszarów miasta Krakowa.

 Równocześnie w zakresie przedsięwzięć wodociągowych trwają prace przy magistrali wodociągowej w ul. Wodociągowej, realizowana jest przebudowa sieci związana z modernizacją układu drogowego ul. Krakowskiej oraz ul. Dietla. Dodatkowo finalizowane są roboty związane z przebudową sieci wodociągowej na terenie osiedla Albertyńskiego oraz z budową sieci w ul. Na Łąkach oraz ul. Truszkowskiego.

 W sektorze kanalizacyjnym, Wodociągi Miasta Krakowa prowadzą prace związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Myślenickiej (realizacja w koordynacji z pracami Zarządu Dróg Miasta Krakowa związanymi z przebudową układu drogowego). Rozpoczęto również budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Klasztornej. W tym przypadku także prace prowadzone są w koordynacji z robotami związanymi z przebudową układu drogowego. Dodatkowo podpisano umowę na wykonanie przebudowy ulicy Łokietka, w zakresie której zostanie przeprowadzona modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.

Ponadto w ramach prowadzonego od kilku lat programu inwestycyjnego pn. Budowa Infrastruktury Sanitarnej, wykonywana jest oczekiwana przez mieszkańców Krakowa sieć kanalizacyjna w ulicach: Kaszubska, Sępia, Dauna, Zana, Matematyków Krakowskich, Zbydniowickiej, Chełmońskiego, Na Polach oraz Bobrowej i Tynieckiej.

Niezależnie od wspomnianych przedsięwzięć inwestycyjnych, systematycznie prowadzone są niezbędne remonty infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w dostosowaniu do zamierzeń modernizacyjnych wykonywanych przez zarządców dróg. W roku 2020 tego rodzaju roboty prowadzono m.in. na ulicach: Dietla, Chodowieckiego, Wąska. Równocześnie realizowane są prace remontowe sieci wodociągowej na os. Oświecenia oraz fragmentu magistrali tranzytowej Dobczyce – Kraków, z zastosowaniem nowoczesnych technologii bezwykopowych.

 W planach remontowych systemu kanalizacyjnego na terenie Krakowa, istotny udział stanowią przedsięwzięcia które uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności UE w ramach projektów pn. Gospodarka Wodno-Ściekowa etap V i Gospodarka Wodno-Ściekowa Etap VI. Wspomniane zadania obejmują między innymi remonty kanałów w al. Mickiewicza i Krasińskiego, kolektora lewobrzeżnego rzeki Wisły, prawobrzeżnego rzeki Białuchy, prawobrzeżnego rzeki Wilgi oraz kolektorów w rejonie ulic Dymarek, Jeżynowej do Igołomskiej.

 Należy podkreślić, że wszystkie przedstawione prace realizowane są w sposób zapewniający maksymalną możliwą ochronę bezpieczeństwa pracowników Wodociągów Miasta Krakowa i firm wykonujących zamówienie, a tym samym ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w miejscu pracy.

Źródło: Wodociągi Miasta Krakowa

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA