REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Inwestycje kolejowe w Opolu

Prawie 34 mln zł przeznaczą PLK na przebudowę wiaduktu nad ul. Oleską w Opolu. Prace zapewnią sprawny przejazd większej liczby cięższych składów m.in. do Elektrowni Opole.

Odnowiony wiadukt, estakada i tory

Zasadniczy zakres prac obejmuje wzmocnienie i odnowienie wiaduktu kolejowego nad ul. Oleską w Opolu wraz z estakadą. Tory, ułożone na tym obiekcie, zostaną dostosowane dla ruchu pociągów z prędkością do 120 km/godz. (towarowych do 100 km/godz.). Wymienionych zostanie 8 rozjazdów. Roboty obejmą również wymianę sieci trakcyjnej – wraz z konstrukcjami wsporczymi. Przebudowa umożliwi przejazd ciężkich składów towarowych o nacisku na oś 221 kN. Jest to szczególnie ważne, gdyż trasą kursują m.in. pociągi towarowe do elektrowni Opole i cementowni Odra.

– Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. to ważne rozwiązanie dla systemu komunikacyjnego zarówno dla kolei jak i Opola. Podróżni wygodniej wsiądą do pociągów, a miasto będzie mogło usprawnić ruch drogowy. Poprawi się również transport towarów po torach do zakładów ważnych nie tylko dla Opolszczyzny, dzięki czemu zyska gospodarka regionu –
mówi Violetta Porowska, wicewojewoda opolski.

Łatwiej w podróż z przystanku Opole Wschodnie

Przebudowa obejmie również przystanek Opole Wschodnie. Po modernizacji peron będzie dostępny dla osób z ograniczoną mobilnością, gdyż zostanie zamontowana winda. Nowa nawierzchnia peronu zostanie wyżej posadowiona, przez co dogodniejsze będzie wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Na peronie zostanie zamontowane nowe oświetlenie oraz wiata i ławki. Orientację ułatwi nowe oznakowanie i gabloty informacyjne.

Przebudowa wiaduktu, realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przygotuje warunki do poszerzenia jezdni i umieszczenia traktu dla pieszych w osobnym przejściu „otworzonym” w estakadzie. To w przyszłości znacznie ułatwi komunikacje drogową.

Wiadukt kolejowy nad ul. Oleską wybudowany był w 1926 r. Roboty przy obiektach, znajdujących się w rejestrze ochrony zabytków, będą prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.


Zadanie będzie realizowane w formule „projektuj i buduj” przez INTOP Warszawa Sp. z o.o. Wykonawca sporządzi dokumentację projektową i na jej podstawie przeprowadzi roboty budowlane. Termin realizacji wynosi 23 miesiące.

Zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na linii 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów wraz z łącznicami” – przebudowa wiaduktu w km 6,420 wraz z rewitalizacją estakady i robotami towarzyszącymi w stacji Opole Wschodnie w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” o wartości 33 980 400 jest finansowane ze środków budżetowych.

Autor: Mirosław Siemieniec, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA