REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Inwestycje na drogach krajowych w Małopolsce

Krakowski Oddział GDDKiA podsumowuje inwestycje drogowe na drogach krajowych w województwie małopolskim. Niektóre inwestycje zostały zakończone, a niektóre rozpoczęte w bieżącym roku.

Zdjęcie: GDDKiA O/KrakówW bieżącym roku trwała budowa wyczekiwanej przez kierowców drogi ekspresowej S7 od Lubnia do Rabki-Zdrój i dwujezdniowej drogi krajowej nr 47 od Rabki do Chabówka, która rozpoczęła się w 2016 r. Pierwszy wiadukt na budowanej drodze ekspresowej S7 Lubień – Rabka-Zdrój na odcinku III Skomielna Biała – Rabka-Zdrój, węźle Zabornia został oddany do użytkowania kierowcom 9.08.2018 r. Jest to wiadukt w ciągu DK7, w kierunku na Chyżne, przebiegający nad budowaną drogą dwujezdniową do Chabówki, gdzie łączy się z istniejącą dwujezdniową DK47 do Rdzawki. 11 października 2018 r. nastąpiło przełożenie ruchu ze starej „Zakopianki” na jedną jezdnię S7, od Zbójeckiej Góry do Chabówki. Ruch odbywa się po jednej jezdni w dwóch kierunkach. Wydrążono 2 km 77 m tunelu pod Małym Luboniem, przy czym nitka prawa tunelu wydrążona jest na długości 1 km 163 m, a nitka lewa 914 m. W sumie wydrążyć trzeba 4 km 120 m do końca 2020 r, a zakończyć inwestycję do marca 2021 r.

Rozpoczęła się realizacja drogi ekspresowej S7 w kierunku północnym, do granicy z województwem. 8 stycznia 2018 r. podpisano umowę na projekt i budowę odcinka od węzła Szczepanowice do węzła Widoma. Za nami już okres projektowania i trwa procedura wydawania zgody na realizację inwestycji przez wojewodę. Po jej wydaniu w 2019 r. wykonawca przystąpi do prac budowlanych. 26 września 2018 r. podpisana została umowa na projekt i budowę odcinka S7 od węzła Kraków Nowa Huta do węzła Widoma. Trwa projektowanie. Powstanie drogi ekspresowej z Krakowa do granicy woj. świętokrzyskiego jest zaplanowane na lata 2019-2021. Droga ekspresowa S7 Kraków – gr. woj. świętokrzyskiego stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie 8 węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów.

19 września 2018 r. podpisana została umowa na realizację dwujezdniowej drogi pomiędzy Rdzawką i Nowym Targiem w trybie „projektuj i buduj”, o długości 16,136 km, szerokości jezdni 2×3,50 m z czterema węzłami drogowymi: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 22 obiektami inżynierskimi (mosty, wiadukty, estakady). Powstaną też drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt). Na fazę projektowania wraz z uzyskaniem decyzji ZRID przewiduje się 23 miesiące, a na fazę realizacji robót 26 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych). Rozpoczęcie robót przewidywane jest na 08.2020 r., a zakończenie w 10.2023 r. Projektowanie już trwa.

28 września 2018 r. podpisano umowę na budowę węzła Niepołomice w ciągu autostrady A4 dla obsługi wszystkich relacji: zjazdów z jezdni autostrady A4 z równoległym pasem wyłączania, wjazdów na jezdnie autostrady A4 z równoległym pasem włączania, jednopasowych łącznic jednokierunkowych dla wszystkich relacji, na drodze wojewódzkiej nr 964 budowę dwóch zespolonych rond jednopasowych. Budowa trwa.

13 listopada 2018 r. podpisano umowę na projekt i budowę oczekiwanej od 20 lat Północnej Obwodnicy Krakowa i rozpoczęło się projektowanie. S52 Północna Obwodnica Krakowa będzie miała długość 12 km 327 m, dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej. Węzły drogowe połączą ją z istniejącym układem komunikacyjnym, a 20 km dróg dojazdowych pozwoli na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości. Do węzła Modlnica dobudowane zostaną 4 łącznice. Kolejne węzły w kierunku wschodnim to: Zielonki, Węgrzce, Batowice i Mistrzejowice. Ten ostatni węzeł wybudowany zostanie w ramach realizacji S7 i połączy obie drogi ekspresowe, zamykając tym samym ring wokół Krakowa. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na 2023 rok.

Ukończono i oddano do użytkowania 12 mostów: w ciągu DK28 trzy, w miejscowościach Szymbark, Ropa i Klęczany: w ciągu DK7 w Szczepanowicach, DK52 trzy w Brodach, na DK75 w Brzesku i dwa w Tyliczu, DK47 dwa w Białym Dunajcu, a trzeci również w Białym Dunajcu na rzece Biały Dunajec udostępniono kierowcom 22 grudnia 2018 r.

W 2018 r. wybudowano 15 km chodników wzdłuż dróg krajowych, w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kraków

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA