REKLAMA
Budownictwo Hydrotechnika Wiadomości
2 Minuty czytania

Inwestycje w szczecińskim Porcie

Trwa modernizacja portu w Szczecinie. W ramach inwestycji rozbudowane zostanie nabrzeże Czeskie i Słowackie, a wybudowane Norweskie i Duńskie (etap I). Akweny portowe zostaną dostosowane do nowej głębokości 12,5 m toru wodnego Świnoujście-Szczecin.

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Kanał Dębicki będzie poszerzony do szerokości 200 m. Dzięki inwestycji Port Szczecin przyjmie statki z ładunkiem nawet 50 tys. ton w ładowniach, przez co podwoi ilość obecnie obsługiwanych ładunków. To podniesie jego konkurencyjność na rynku portów bałtyckich. Koszt wszystkich prac to 343,1 mln zł.

– Pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin, zrealizowane w ostatnich latach przez Urząd Morski w Szczecinie, to milowy krok dla rozwoju Pomorza Zachodniego i całej Polski. Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście realizuje prace, które pozwolą w efektywny sposób wykorzystać tę miliardową inwestycję. Akweny portowe zostaną pogłębione, a nabrzeża zmodernizowane lub wybudowane od nowa wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Rozbudowane zostaną nabrzeża Czeskie i Słowackie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć elektryczna i teletechniczna oraz przebudowa toru kolejowego). Nabrzeża Czeskie i Słowackie w Porcie Szczecin są najintensywniej wykorzystywanymi nabrzeżami drobnicowymi. Zakres inwestycji zapewni dostosowanie ich parametrów do obsługi największych statków, jakie mogą zawijać do portu w Szczecinie po modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. Wybudowane zostanie również nabrzeże Norweskie wraz z analogiczną infrastrukturą, stanowiące przedłużenie linii już istniejącego nabrzeża Fińskiego pełniącego funkcję terminala kontenerowego.

Wykonawca umocni również brzeg w ramach prac przy I etapie budowy nabrzeża Duńskiego. Kanał Dębicki zostanie pogłębiony i poszerzony. Umocnione będzie również dno przed nabrzeżami Spółdzielczym, Czeskim i Fińskim, co zabezpieczy je przed ruchem śrub okrętowych statków, a na wyspie Ostrów Mieleński powstanie pole odkładu urobku wraz z budową osadnika, mnicha oraz kolektora zrzutowego. Przy nabrzeżu Czeskim nastąpi rozbiórka istniejącej rampy ro-ro.

Poprawi się bezpieczeństwo związane z ruchem dużych statków w Kanale Dębickim w wyniku jego poszerzenia i pogłębienia – do szerokości 200 m (obecnie 120 m) i do głębokości 12,5 m.

Prace idą pełną parą

Stan zaawansowania prac wynosi obecnie prawie 70 proc. Prace na nabrzeżach Czeskim i Słowackim podzielono na IV etapy. Ku końcowi zmierza modernizacja I etapu nabrzeża Czeskiego, gdzie wbito już w grunt wszystkie zaplanowane stalowe pale wzmacniające nabrzeże, zakończono prace żelbetowe oraz torowe. Z drugiej strony kanału powstaną dwa nowe nabrzeża: Norweskie i Duńskie o łącznej długości 1000 metrów. Wbito już całą ściankę szczelną na nabrzeżu Norweskim o długości 300 metrów oraz na nabrzeżu Duńskim (I etap) o długości blisko 780 metrów. Tworzone jest też wielkie pole refulacyjne na wyspie Ostrów Mieleński w Szczecinie. To tam trafi większość urobku z pogłębienia Kanału Dębickiego do 12,5 metra – około 1 mln m3. Prace pogłębiarskie trwają. Aby zapewnić komunikację na Ostrów Mieleński specjalnie wybudowano most pontonowy oraz ułożono rurociąg o długości ok. 3 km do transportu urobku z robót czerpalnych.

Projekt „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego” jest współfinansowany ze środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm NDI Sp. z o.o. oraz NDI SOPOT SA.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA