REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Inwestycje w woj. kujawsko-pomorskim

Właściwie przeprowadzony etap przygotowawczy inwestycji drogowej ma kluczowe znaczenie dla jej późniejszej sprawnej realizacji. Wyłonieni w przetargach projektanci pracują nad niemal 160 km odcinków dróg krajowych, które powstaną w ciągu najbliższej dekady w województwie kujawsko-pomorskim.

Zdjęcie: GDDKiA O/Bydgoszcz, www.gov.pl/web/gddkia-bydgoszcz/

Najważniejsze inwestycje w woj. kujawsko-pomorskim to dokończenie dróg ekspresowych S5 i S10, znajdujących się w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do roku 2030 (z perspektywą do 2033 r.), a także sześć zadań z Programu budowy 100 obwodnic.

Droga ekspresowa S10

Dzisiaj S10 w regionie to dwa wybudowane przed laty odcinki stanowiące fragmenty obwodnic jego największych miast. W przyszłości trasa ta stanowić będzie najszybsze połączenie drogowe Szczecina z Aglomeracją Warszawską. W woj. kujawsko-pomorskim S10 to kluczowe, realizowane już połączenie z dwoma jego największymi miastami – Bydgoszczą i Toruniem. Kolejne odcinki w przygotowaniu zapewnią sprawny dojazd do województw – wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i mazowieckiego.

Na prowadzący od obwodnicy Wyrzyska do węzła Bydgoszcz Zachód przeszło 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S10 pod koniec 2022 r. wydana została decyzja środowiskowa (DŚU). Z kolei w lutym br. rozpoczął się drugi etap opracowania dokumentacji tj. elementów Koncepcji programowej (KP). Wykonawcą jest firma Transprojekt Gdański, która ma 18 miesięcy na wykonanie zadania. Dokumentacja stanowi podstawę do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji, co będzie możliwe w IV kwartale przyszłego roku.

W dalszym ciągu trwa też opracowywanie dokumentacji przygotowawczej dla budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku od autostrady A1 do Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW). W 2022 r. podpisano umowę opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) z podziałem na część na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (od A1 do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego) oraz od granicy do DK50 wraz z odcinkiem S50 prowadzącym do S7. Zadanie obejmujące łącznie około 120-kilometrowy odcinek dróg ekspresowych, z czego około 40 kilometrów, wraz z nowym mostem przez Wisłę we Włocławku, będzie przebiegać przez woj. kujawsko-pomorskie. Wartość kontraktu z konsorcjum TPF (lider) i Databout to łącznie ponad 22 mln zł. GDDKiA Bydgoszcz prowadzi przygotowania na całym odcinku (tj. również w woj. mazowieckim). Właśnie odbywają się spotkania z mieszkańcami gmin, przez które przebiegać mają trzy opracowywane warianty drogi. Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej planowane jest w I kwartale 2025 roku.

W przyszłości na 35 km odc. A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ droga S10 będzie miała wspólny przebieg z autostradą. Dlatego przewidywane jest znaczne zwiększenie natężenia ruchu na tej trasie i obecnie trwa opracowanie dokumentacji do uzyskania DŚU dla poszerzenia autostrady o trzeci pas w obu kierunkach. Złożenie wniosku planowane jest w III kwartale 2025 roku.

Droga ekspresowa S5

Trasa już teraz łączy Wrocław, Poznań oraz Bydgoszcz i jest jedną z dróg o kluczowym znaczeniu dla gospodarki kraju. W woj. kujawsko-pomorskim w 2022 r. zakończono budowę ostatniego z siedmiu odcinków drogi o łącznej długości 128 km. W przyszłości S5 połączy się jeszcze z S7 pod Ostródą tworząc nowe połączenie z woj. warmińsko-mazurskim. W 2021 r. rozstrzygnięto przetarg na dokumentację. Najważniejszym zadaniem wykonawcy będzie uzyskanie DŚU. W zeszłym roku odbyły się spotkania z mieszkańcami gmin, przez które poprowadzone są opracowane warianty przebiegu. Droga z okolic Grudziądza do m. Wirwajdy niedaleko Ostródy będzie miała 90 km z czego około 40 km na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Pod koniec tego roku GDDKiA planuje złożenie wniosku o wydanie DŚU.

DK25, dwie obwodnice – jedno zadanie

W 2021 r. uzyskano dwie decyzje środowiskowe dla obwodnic Kamienia Krajeńskiego i Sępólna Krajeńskiego. Obie obwodnice będą realizowane w ramach jednego kontraktu, a ich wybudowanie umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obu miejscowości. Obecnie trwają procedury przetargowe na projekt i budowę. 26 kwietnia br. GDDKiA wskazała wykonawców zadania, ale od wyboru najkorzystniejszej oferty odwołali się pozostali uczestnicy przetargu w związku z czym sprawę rozstrzygnie Krajowa Izba Odwoławcza (KIO).

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030

W 2020 r. ogłoszono przetargi na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla sześciu obwodnic, które zostały objęte rządowym Programem budowy 100 obwodnic. Są to obwodnice Brześcia Kujawskiego (DK62), Kowalewa Pomorskiego (DK15), Strzelna (DK15/25), Nowej Wsi Wielkiej (DK25), Kruszwicy (DK62) i Lipna (DK67). Przetargi o łącznej wartości ponad 11 mln zł rozstrzygnięto w 2021 r. Następnie odbyły się spotkania z mieszkańcami, na których zaprezentowano proponowane warianty przebiegu obwodnic. W pod koniec kwietnia br. złożono pierwszy wniosek o wydanie DŚU dla drogi z programu tj. dla obwodnicy Kowalewa Pomorskiego. Trwa przygotowanie pozostałych zadań. Program obejmuje 40 km nowych dróg krajowych, które planowo powstaną w regionie do 2030 r.

Ważne rozbudowy

Niedawno zakończono przebudowę DK91 z okolic Świecia do Chełmna, a przygotowaniu mamy szereg kolejnych zadań na sieci jak choćby rozbudowę DK25 Obodowo – Mąkowarsko o długości 9 km (przetarg jeszcze w tym roku) oraz dalszego odcinka z Mąkowarska aż do okolic węzła Bydgoszcz Opławiec w Tryszczynie (dokumentacja w opracowaniu). Inne istotne odcinki dróg krajowych, których rozbudowę GDDKiA przygotowuje w kolejnych latach to DK10 Lubicz, DK15 Brodnica – Tama Brodzka, Grębocin, DK67 Lipno – Radomice czy też DK91 Toruń – Łysomice.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA