REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
1 Minuta czytania

Inwestycje wod-kan w Piekarach Śląskich

MPWiK w Piekarach Śląskich realizuje dwie inwestycje: „budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Radzionkowskiej” i „budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem tłocznym w rejonie ulicy Radzionkowskiej i Pod Gajem oraz sieci wodociągowej w działce nr 261/12 w Piekarach Śląskich – Etap 2”.

Zdjęcie: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.,  www.mpwik-piekary.pl
Zdjęcie: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o. o., www.mpwik-piekary.pl
Wykonawcą obu inwestycji jest EKOBUD Glinica Sp. z o.o. Sp. K.

Wartość pierwszego zadania, budowy sieci wodociągowej w ul. Radzionkowskiej została określona na 611.112,54 zł, a drugiej inwestycji – etapu 2 robót kanalizacyjnych na 1.006.716,90 zł.

Pod koniec marca br. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich przeprowadziło odbiór końcowy innej inwestycji, rozpoczętej jesienią ub.r.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Nankera 194 i Krupy w rejonie budynków 9 -15 w Piekarach Śląskich”. Wybudowana tam kanalizacja zastąpiła starą, która była już w złym stanie technicznym. W ramach inwestycji wykonano przełączenia istniejących odprowadzeń kanalizacji sanitarnej z budynków do nowo budowanych kanałów.

Nowo wybudowany wodociąg zastąpił stare, stalowe sieci i uporządkował zaopatrzenie budynków w wodę. W ramach inwestycji wykonane zostały nowe przyłącza wody do budynków.

Po wykonanych robotach asfaltowa nawierzchnia wróciła do pierwotnego stanu.

Źródło: tekst Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.,  www.mpwik-piekary.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA