REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

IVIA opracuje dokumentację rozbudowy DK79 Rudawa – Młoszowa

Krakowski Oddział GDDKiA wybrał ofertę firmy IVIA jako najkorzystniejszą w przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odc. Rudawa – Młoszowa.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Do przetargu na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych, ostatecznych decyzji zezwalających na realizację drogi i sprawowaniem nadzoru autorskiego złożyło oferty pięciu wykonawców. Komisja przetargowa przyznawała punkty za wskazywaną przez wykonawców cenę oraz doświadczenie zawodowe zespołu projektowego i projektanta drogowego. Firma IVIA uzyskała 91,92 pkt i była to najwyższa wartość. Koszt prac wyceniła na 6 334 500,00 zł.

Pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty do przetargu, mają 10 dni na odwołania od wyboru najkorzystniejszej oferty.

W ramach opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej należy wykonać opracowania: geodezyjno-kartograficzne, geologiczne, środowiskowe, w tym materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji. Zakres prac obejmuje także wykonanie wielobranżowej koncepcji programowej i projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami oraz decyzjami administracyjnymi, przygotowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji. Przygotować trzeba projekt wykonawczy i dokumentację przetargową. Na etapie prowadzenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych zadaniem wykonawcy będzie udzielanie wyjaśnień wykonawcom zainteresowanym tym przetargiem, a także pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy.

Rozbudowa DK79 pomiędzy Rudawą i Młoszową obejmie odcinek o długości 15,4 km, który pełni rolę połączenia komunikacyjnego pomiędzy Krakowem a Górnym Śląskiem i przebiega przez trzy gminy: Zabierzów, Krzeszowice oraz Trzebinię. Natężenie ruchu według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku wynosiło na tym odcinku średnio od 10 393 poj./dobę do 14 647 poj./dobę.

Celem rozbudowy jest podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowana jest rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z drogą powiatową nr 2128K w miejscowości Rudawa, skrzyżowania w ciągu DK79 z ul. 3-go Maja i Św. Floriana w miejscowości Krzeszowice, budowa chodników, oraz poprawa parametrów technicznych drogi, zjazdów oraz spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni.

Według planów w latach 2021-2023 zostanie przygotowana dokumentacja. Prace budowlane są przewidziane na lata 2024-2025.

Źródło: GDDKiA O/Kraków
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA