REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

IVIA zaprojektuje przebieg S7 Kraków – Myślenice

IVIA opracuje Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) dla drogi ekspresowej S7 między Krakowem a Myślenicami. Wykonawca będzie miał 6 lat na opracowanie tego dokumentu i uzyskanie DŚU. Koszt to 23,3 mln zł.

Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków, www.gov.pl/web/gddkia-krakow/

To już drugie postępowanie przetargowe dla tego odcinka. Pierwsze zostało unieważnione ze względu na wycofanie się wykonawcy.

Wybór wykonawcy

Głównym, ale nie jedynym kryterium wyboru oferty, jest cena. Maksymalnie wykonawca mógł uzyskać w tym obszarze 60 pkt (im niższa cena, tym więcej punktów w ogólnej klasyfikacji). Istotnym elementem oceny była również punktacja za posiadanie w swoich szeregach specjalistów m.in. z zakresu geologii, hydrogeologii, zoologii czy akustyki. Osoby te będą tworzyły tzw. zespoły środowiskowe, geologiczne oraz zespół ekspertów. Te kryteria stanowią pozostałe 40 pkt. 

Zadania wykonawcy  

STEŚ to dokument projektowy, w którym analizowane są możliwości poprowadzenia drogi na konkretnym terenie, z uwzględnieniem kwestii technicznych, kosztów i oddziaływania nowej trasy na środowisko. Zaproponowane w STEŚ warianty będą prezentowały już precyzyjne przebiegi i lokalizację inwestycji. Wykonawca STEŚ przedstawi możliwości przebiegu drogi w pasie o szerokości od 80 do 150 metrów, w którym zlokalizowane będą nie tylko sama droga ekspresowa, ale cała infrastruktura związana z jej funkcjonowaniem. 

Zadaniem wykonawcy będzie poszukiwanie optymalnego przebiegu drogi ekspresowej pomiędzy autostradą A4 a funkcjonującą już za Myślenicami trasą S7. Początek drogi przewidziano między węzłami Kraków Południe a Kraków Bieżanów, jednak projektant będzie mógł zaproponować go też w innym miejscu. GDDKiA dopuszcza poszukiwanie wariantów bardziej na zachód lub na wschód, o ile takie rozwiązanie będzie korzystne i racjonalne. Pozostawienie opcji rozpoczęcia trasy w innym miejscu niż odcinek A4 Kraków Południe – Kraków Bieżanów daje też możliwość rozważenia rozwiązań zlokalizowanych poza podstawowym obszarem. Wszystkie warianty muszą uwzględniać połączenie S7 z projektowaną Beskidzką Drogą Integracyjną (S52). 

Przygotowanie STEŚ będzie wieloletnim procesem i zakłada, że po 6 latach od podpisania umowy zakończy się uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym czasie będą organizowane spotkania informacyjne dla mieszkańców, którzy będą mogli przedstawić swoje pomysły, sugestie, wątpliwości i uwagi dotyczące nowej drogi. Drogowcy liczą na konstruktywne rozmowy z zainteresowanymi. GDDKiA zdaje sobie sprawę, że jest to inwestycja trudna i budząca duże emocje. Jednakże wszyscy zgadzają się co do tego, że jest ona potrzebna – co potwierdzają strony zabierające głos w rozmowach na temat przebiegu nowego odcinka S7. 

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami GDDKiA, żaden z wariantów przedstawionych w Studium korytarzowym, nie był wskazany w przetargu na przygotowanie projektu przebiegu drogi jako rekomendowany.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA