REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
5 Minut czytania

IX Edycja Tygodnia Bezpieczeństwa w Budownictwie

W dniach 23-29 maja 2022 r. już po raz dziewiąty odbywa się Tydzień Bezpieczeństwa. To największa w Polsce inicjatywa na rzecz poprawy bezpieczeństwa na budowach w naszym kraju.

 
Grafika: Budimex SA, www.media.budimex.pl
Grafika: Budimex SA, www.media.budimex.pl
Organizatorem akcji jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Do tej pory inicjatywa objęła swoim zasięgiem budowy w 400 różnych lokalizacjach w Polsce i dotarła do ponad 100 000 pracowników budowlanych. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło „Budowa się kończy. Bezpieczeństwo NIGDY!”.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w  Budownictwie, które powstało w  2010 r. to zrzeszenie wiodących na polskim rynku firm generalnego wykonawstwa. Obecnie tworzy je 15 największych generalnych wykonawców budowlanych w  Polsce: Budimex, Eiffage, Erbud, Eurovia, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil, NDI, Polimex Mostostal, PORR, Skanska, Strabag, Unibep i  Warbud.

Nadrzędnym celem Porozumienia pozostaje niezmiennie: zero wypadków na  budowach. Pozostałe   priorytety to propagowanie kultury bezpieczeństwa, uświadamianie w  kwestii niebezpieczeństw związanych z  pracą na budowie oraz  minimalizacja ryzyka i  zapobieganie wypadkom. Sygnatariusze chcą to osiągnąć poprzez wdrażanie standardów bezpieczeństwa, w  tym wprowadzanie systemowych rozwiązań z  dziedziny BHP oraz działalność edukacyjno-szkoleniową. W  ramach sojuszu została utworzona platforma wymiany wiedzy w  zakresie bezpieczeństwa, co  pozwala na wspólną analizę zdarzeń wypadkowych. Od dziewięciu lat Porozumienie promuje bezpieczną pracę również poprzez Tydzień Bezpieczeństwa, skierowany do  wszystkich pracowników budów sygnatariuszy, jak i  podwykonawców.

Motyw przewodni tegorocznego Tygodnia Bezpieczeństwa to kultura bezpieczeństwa, w  szerszym kontekście jako proces, który powinien obejmować wartości, konkretne postawy, spełnianie standardów, ale też edukowanie naszego otoczenia. Znalazło to  odzwierciedlenie w  haśle towarzyszącym IX edycji akcji „Budowa się kończy. Bezpieczeństwo NIGDY!”.

– Tydzień bezpieczeństwa to zwieńczenie naszych całorocznych wysiłków. Wszyscy ciężko pracujemy po to, aby podnosić standardy i  poziom bezpieczeństwa na  budowach. Wymaga to zmiany sposobu myślenia i  nowych umiejętności związanych z  organizacja pracy, gdyż często sam pracownik, który ulega wypadkowi mógłby temu wypadkowi zapobiec. Bezpieczeństwo na polskich budowach w  ciągu ostatnich lat bardzo się zmieniło. Wszyscy wkładają w  to bardzo dużo wysiłku, szczególnie firmy zrzeszone w  Porozumieniu Bezpieczeństwa dla Budownictwa, które wdrażają wspólne procedury i  rozwiązania –
mówi Michał Wasilewski, Dyrektor Koordynujący Porozumienia dla Bezpieczeństwa w  Budownictwie.

– Budimex realizuje w  Tygodniu Bezpieczeństwa działania skierowane do naszej kadry. Uświadamiamy naszych pracowników o  ich obowiązkach, jak i  przypominamy im jak organizować budowę bezpiecznie, dla nich i  dla naszych podwykonawców. Najważniejszą zasadą na budowie dla każdego pracownika jest zadbać o  swoje bezpieczeństwo. Uczymy naszych pracowników i  zachęcamy ich do tego, by  bezpiecznie organizowali swoją pracę. Jest to nasza wspólna odpowiedzialność –
mówi Tomasz Janowiak, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Pracy Budimex SA.

– To już dziewiąta edycja Tygodnia Bezpieczeństwa w  ramach Porozumienia dla  Bezpieczeństwa w  Budownictwie. Chcielibyśmy zwrócić uwagę naszym pracownikom, ale również pracownikom od Inwestora i  naszym podwykonawcom, że  bezpieczeństwo jest ważne nie tylko w  miejscu pracy, ale także poza nim. O  bezpieczeństwie powinniśmy pamiętać także w  czasie wolnym, w  czasie dojazdu do pracy i  powrotu do domu. Na naszych budowach organizujemy szereg aktywności dla naszych pracowników, a  także podwykonawców. Nasi pracownicy najchętniej biorą udział w  aktywnościach które są związane z  praktyką. To praktyka czyni mistrza –
mówi Monika Misterska-Kowalska, Specjalista ds. BHP Warbud SA.

Podobnie jak latach ubiegłych akcja obejmie wszystkie budowy członków Porozumienia dla Bezpieczeństwa w  Budownictwie na terenie całej Polski. Świadomość bezpieczeństwa wśród pracowników będzie budowana poprzez prelekcje, pokazy i  rozmowy. W  przygotowanej specjalnie na Tydzień Bezpieczeństwa „Księdze Pomysłów” znalazły się propozycje aktywności, które można przeprowadzić na terenie budów sygnatariuszy Porozumienia. Wśród zaproponowanych   działań z  zakresu BHP znaleźć możemy m.in. treningi i  zabezpieczenia do prac na wysokości, warsztaty stanowiskowe podnoszące poziom wiedzy w  kwestii potencjalnych zagrożeń, sposobów ich eliminacji oraz zasad prawidłowego zachowania podczas pracy, a  także ćwiczenia gimnastyczne, przegląd narzędzi czy szkolenie z  udzielania pierwszej pomocy.

Według danych z  raportu Porozumienia dla Bezpieczeństwa w  Budownictwie wynika, że w  ciągu 10 lat działalności organizacji blisko dwukrotnie, z  8684 do 4743, zmniejszyła się liczba poszkodowanych w  wypadkach na budowach w  Polsce. W  branży budowlanej jest dziś czterokrotnie mniej wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych niż przed dekadą. Duża w  tym zasługa stowarzyszenia największych firm budowlanych w  Polsce, które działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w  Budownictwie i  Tydzień Bezpieczeństwa wpierają najważniejsze instytucje branżowe: Główny Inspektorat Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Związek Inżynierów i  Techników Budownictwa, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Związek Zawodowy Budowlani, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Solidarność – Krajowy Sekretariat Budownictwa. Partnerami Porozumienia są Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych, Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego i  Polska Izba Gospodarcza Rusztowań.

Źródło: tekst Budimex SA, www.media.budimex.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA