REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
3 Minuty czytania

Jacek Leczkowski Wiceprezesem Zarządu ERBUD

Jacek Leczkowski, wieloletni Prezes Zarządu spółki PBDI SA wchodzącej w skład Grupy ERBUD, został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ERBUD S.A. z dniem 02.01.2020 r.

Jednocześnie rezygnację ze sprawowanej funkcji, w związku ze zbliżającym się terminem osiągnięcia wieku emerytalnego, złożył Józef Zubelewicz. Pozostanie on w strukturach Grupy w charakterze doradcy Zarządu.

W Grupie ERBUD realizowana jest polityka sukcesji, która w założeniu ma uchronić Grupę ERBUD przed niekorzystnymi skutkami, które mogłyby wystąpić z uwagi na nagłe zmiany w Zarządzie Spółki. W wyniku tych działań na przełomie maja i czerwca 2019 roku Pan Jacek Leczkowski opuścił zarząd PBDI S.A., pozostawiając go w rękach wyznaczonych następców. Równocześnie z dniem 01 czerwca 2019 roku Pan Jacek Leczkowski został powołany na prokurenta ERBUD S.A. Piastowanie tego stanowiska pozwoliło na odpowiednie przygotowanie się do pełnienia funkcji w Zarządzie ERBUD SA. Józef Zubelewicz związany jest z Grupą ERBUD od 1999 roku. To jemu ERBUD zawdzięcza dynamiczny rozwój na polskim rynku (spółka początkowo działała bowiem wyłącznie w Niemczech). Józef Zubelewicz był odpowiedzialny w Grupie za cały segment budownictwa kubaturowego, który do dziś stanowi podstawową część działalności firmy oraz za segment infrastrukturalny. Ustępujący Członek Zarządu osobiście nadzorował szereg kluczowych inwestycji zrealizowanych przez spółkę ERBUD na przestrzeni ostatnich 20 lat.

– Zasługi Józefa Zubelewicza dla Grupy ERBUD są nie do przecenienia, a firma zawdzięcza mu bardzo wiele. Prezes Zubelewicz przygotowywał się do decyzji o emeryturze długi czas. Priorytetem było dla nas znalezienie i wyznaczenie godnego następcy, który byłby silnie związany z Grupą, cieszył się zasłużonym zaufaniem współpracowników i mógł się pochwalić doświadczeniem na dotychczasowych stanowiskach zajmowanych w firmie. Ostatecznie zgodnie z Radą Nadzorczą ERBUD SA stwierdziliśmy, że najlepszym następcą będzie Jacek Leczkowski –
opowiada Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A.

Pan Jacek Leczkowski jest związany z Grupą ERBUD od 2008 roku. Spółka ERBUD SA przejęła wówczas założoną przez niego spółkę Rembet Plus. W 2010 roku w wyniku połączenia Rembet Plus Sp. z o.o. z PRD S.A., która także należała do ERBUD-u, powstał podmiot PBDI S.A., a Jacek Leczkowski objął w nowo powstałej spółce stanowisko Prezesa Zarządu.

Jacek Leczkowski doskonale rozwinął działalność inżynieryjno-drogową w Grupie ERBUD. Spółka PBDI S.A. pod jego zarządem stała się m.in. liderem w budowie infrastruktury na farmach wiatrowych i fotowoltaicznych.

W ramach ERBUD SA, Pan Jacek Leczkowski odpowiedzialny będzie za nadzór nad obszarem budownictwa kubaturowego w Polsce oraz nadzór nad Pionami: BHP, Systemów Zarządzania, Pionu Prawnego oraz Centralnych Zakupów.

A w ramach Grupy ERBUD będzie pełnił nadzór nad spółkami: PBDI S.A. oraz ERBUD Operations Sp. z o. o.

– Jacek Leczkowski doskonale zna i rozumie rodzinny charakter naszej firmy. Jako prezes PBDI wielokrotnie udowadniał, że takie wartości jak wzajemna życzliwość, szacunek, odpowiedzialność i oddanie pracy są mu bliskie. Jestem przekonany, że godnie zastąpi Józefa Zubelewicza, choć z pewnością nie będzie to łatwe zadanie. Będzie miał w tym jednak wsparcie nas wszystkich –
mówi Dariusz Grzeszczak.

Formalnie Józef Zubelewicz będzie pełnił funkcję Członka Zarządu ERBUD S.A. do 31 grudnia 2019 roku, a Jacek Leczkowski rozpocznie pracę na nowym stanowisku z dniem 2 stycznia 2020 roku.

Józef Zubelewicz pozostanie w Grupie ERBUD w charakterze doradcy Zarządu. Zajmie się m.in. działalnością Grupy w segmencie budownictwa kubaturowego za granicą.

Autor: ERBUD S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA