REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Jarocin inwestuje w fotowoltaikę

Dzięki inwestowaniu w odnawialne źródła energii spółka ZGO w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu jest samowystarczalna energetycznie. Spółka widząc korzyści płynące, m.in. z wykorzystania energii słonecznej dalej inwestuje w fotowoltaikę.

 
 Zdjęcie: UM Jarocin, pap-mediaroom.pl
Zdjęcie: UM Jarocin, pap-mediaroom.pl
Kolejne przetargi zostały rozstrzygnięte, następne przedsięwzięcia przed spółką ZGO. Po zrealizowaniu wszystkich inwestycji, moc instalacji fotowoltaicznej wyniesie łącznie 1 860 kWp, czyli tyle, ile potrzeba, by zasilić w energię elektryczną ok. 750 domków jednorodzinnych przez cały rok.

ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu otrzymało promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu: „Poprawa efektywności energetycznej ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy prawie 400 kWp oraz budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp wraz z magazynem energii na budynku socjalno-biurowym”. Wartość inwestycji wynosi 1 390 000 zł netto. Pozyskane środki pomogą zrealizować zaplanowane zadania związane z pozyskiwaniem energii słonecznej. Przedsięwzięcia te, poza istotną stroną proekologiczną, dają także znaczące oszczędności dla spółki.

Łącznie ZGO-WCR pozyskał z WFOŚiGW na wykonanie instalacji fotowoltaicznych ponad 2,3 mln zł. W 2019 roku blisko 300 tys. wsparło budowę instalacji o mocy 96 kWp. W ubiegłym roku dzięki pozyskaniu blisko 650 tys. zł. zamontowano kolejne panele PV – tym razem o mocy 190 kWp.

Jak pamiętamy, w kwietniu tego roku ZGO-WCR zawarło kolejny kontrakt dotyczy zaprojektowania instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy minimalnej 138 kWp. Przedsięwzięcie realizuje firma Bau-Technik Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Docelowo instalacja zostanie zamontowana na wiacie magazynowej należącej do ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Teraz rozstrzygnięty został następny przetarg dotyczący zaprojektowania i montażu instalacji fotowoltaicznej, tyle że – o jeszcze większej minimalnej mocy – 262 kWp. Wykonawcą inwestycji będzie firma  EKO POWER ENERGIA Sp. z o.o., a wartość zadania opiewa na kwotę  584 522,00 zł netto. Obie wspomniane inwestycje będą finansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

Obecnie rozpatrywana, sprawdzana jest oferta tej firmy. EKO POWER ENERGIA sp. z o.o. wygrała także przetarg na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o minimalnej mocy 40 kWp. W ramach zadania powstanie także magazyn energii. Zadanie będzie współfinansowane ze środków WFOŚiGW.

To nie wszystko, bowiem na nieczynnej kwaterze składowiska odpadów zbudowana zostanie farma fotowoltaiczna o mocy min 1 MWh (1000 kWp). Inwestycja będzie możliwa do przeprowadzenia dzięki pozytywnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o zmianie kierunku rekultywacji nieczynnej kwatery składowiska.

Obecnie na obiektach ZGO-WCR znajduje się 1331 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 425 kW.  Zakład stał się już samowystarczalny energetycznie, a nie jest to jeszcze „ostatnie słowo” w tej kwestii.

O tym, że ZGO-WCR inwestuje w ekologię świadczy także realizowana na terenie spółki wymiana całego oświetlenia zewnętrznego z sodowego na LED-owe. Wymienianych jest 86 lamp.  Inwestycja wyniesie 93 000 zł.

Źródło: UM Jarocin, pap-mediaroom.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA