REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Jest analiza porealizacyjna dla S2 Puławska – Lubelska

Wykonana została analiza porealizacyjna dla S2 Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska. GDDKiA przekazała dokumentację do organów ochrony środowiska.

 

Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/

Po zweryfikowaniu materiału, na jego podstawie zostanie wydana właściwa decyzja administracyjna, wówczas drogowcy będą mogli przystąpić do dalszych działań.

Analiza porealizacyjna

Zakres analizy został określony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.  Opracowanie zawiera m.in. analizy dotyczące poziomu hałasu na terenach wzdłuż S2 Puławska – Lubelska, a także pomiary powietrza i gleby w rejonie inwestycji. Analiza oceniła skuteczność zastosowanych urządzeń minimalizujących i wykazała potrzebę dobudowy zabezpieczeń w miejscach, gdzie stwierdzono przekroczenie norm na terenach podlegających ochronie akustycznej m.in. dla nowo powstałej zabudowy mieszkaniowej.

Badania powietrza w rejonie tunelu

Wykonane zostały również pomiary i badania składu powietrza atmosferycznego w sąsiedztwie tunelu pod Ursynowem. Opracowanie zostało przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który wskazał taki wymóg w postanowieniu z 20 października 2017 r.

Od września 2021 r. do końca 2022 r., w sąsiedztwie obiektu pod Ursynowem, wykonywane były pomiary i badania powietrza atmosferycznego. Dane były zbierane z rejonu wyrzutni tunelu zlokalizowanych przy obu wylotach z tunelu oraz z okolic portali. Dotyczyły one stężenia/zawartości w powietrzu dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego (PM2,5 oraz PM10) i benzenu. Badania były prowadzone całodobowo przez 365 dni na wyrzutniach oraz przez minimum 70 dni pomiarowych w roku w rejonie portali. Wyniki opracowane i przeanalizowane przez ekspertów nie wykazały pogorszenia jakości powietrza w rejonie wlotów tunelu na Ursynowie. Zatem nie ma zagrożenia dla mieszkańców tego terenu.

18,5 kilometra S2 Puławska – Lubelska

22 grudnia 2021 r. kierowcy po raz pierwszy wjechali na ok. 14-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów a Lubelska, z najdłuższym mostem na Wiśle. Rok później udostępniono do ruchu kolejne ok. 4,5 kilometra S2 z tunelem pod Ursynowem, co znacznie ułatwiło przemieszczanie się pomiędzy południowymi dzielnicami Warszawy. Droga ekspresowa S2 usprawniła wyjazd ze stolicy w kierunku Siedlec i Lublina, połączyła także autostradę A2 po zachodniej i wschodniej stronie Warszawy.

Dofinansowanie ze środków UE

Budowa drogi ekspresowej S2 na odcinku Puławska – Lubelska była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania ze środków UE dla trzech odcinków realizacyjnych o łącznej długości 18,6 km wyniosło ok. 1,7 mld zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA