REKLAMA
Drogi Wiadomości

KFG wykona projekt rozbudowy DK12 Kąkolewo – Garzyn

Poznański Oddział GDDKiA podpisał umowę ze spółką KFG na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 12 na odcinku Kąkolewo – Garzyn.

Zadanie polega na opracowaniu i przekazaniu GDDKiA w/w projektu. Wykonawca firma KFG Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu na realizację zadania ma 450 dni od dnia podpisania umowy.

Po tej dacie, pod warunkiem uzyskania finansowania, będzie możliwe ogłoszenie postępowania przetargowego. Wartość umowy to ponad 730 tys. zł.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi krajowej nr 12 na długości prawie 8 kilometrów wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu oraz uporządkowaniem dostępności do drogi. Planuje się poszerzenie jezdni do 7,00 m oraz przebudowę skrzyżowań zwykłych na skanalizowane, poprzez budowę lewoskrętów. Inwestycja zakłada zwiększenie nośności nawierzchni do 11,5 ton/oś, poprawę równości podłużnej i poprzecznej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, poprawę odwodnienia drogowego, uporządkowanie dostępności do drogi oraz segregację ruchu rowerowego i pieszego.

Autor: GDDKiA O/Poznań

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA