Tunele Wiadomości
4 Minuty czytania

Kiedy pasażerowie pojadą trzecią linią warszawskiego metra?

Ruszają prace projektowe dla pierwszego odcinka trzeciej linii warszawskiego metra – od Stadionu Narodowego do stacji Gocław. Na nowej trasie – o długości ponad 8 km – znajdzie się siedem stacji, w tym sześć nowych.

Spis treści
Grafika: UM Warszawa, www.ztm.waw.pl

Budowa linii M3 powinna ruszyć w 2028 roku. Pierwsi pasażerowie pojadą nią kilka lat później.

– Chcemy, żeby Warszawa była nie tylko idealnym miejscem do pracy, ale także wymarzonym miejscem do życia. Budowa kolejnych linii metra ma tu kluczowe znaczenie, bo komunikacja jest jedną z najważniejszych usług, jakie świadczymy naszym mieszkańcom. Trzecia linia metra jest kolejną inicjatywą, podejmowaną z myślą o Pradze i mieszkańcach prawobrzeżnej Warszawy – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

Ogłoszenie przetargowe na projekt linii M3 zostało wysłane do dziennika urzędowego Unii Europejskiej 20 grudnia. Zadanie pod nazwą „Wykonanie prac projektowych dla III linii metra w Warszawie – Etap I – Praga wraz ze Stacją Techniczno-Postojową” trafi do TED, czyli internetowej wersji „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej”. Witryna umożliwia dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Unii Europejskiej, w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w innych krajach. Od momentu publikacji, potencjalni wykonawcy będą mogli składać swoje oferty na realizację projektu.

Ponad 8 kilometrów torów

Przetarg dotyczy pierwszego odcinka M3, który będzie miał 8,1 km długości i siedem stacji: Stadion Narodowy (od początku stacja ta projektowana jako węzeł przesiadkowy), Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Gocław. Powstanie też odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce. Wykonawca projektu będzie miał 36 miesięcy na realizację założeń przetargowych od momentu podpisania umowy.

Etap projektowania to czas, w którym można wprowadzić zmiany w otoczeniu stacji, które zmienią charakterystykę okolic przyszłych przystanków podziemnej kolei. Największe zmiany będą dotyczyły stacji Rondo Wiatraczna i Dworzec Wschodni.

Metro Wiatraczna

Budowa stacji metra na rondzie Wiatraczna to okazja do wprowadzenia zmian oraz do bardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni w tym miejscu. Po wybudowaniu stacji metra miejsce to nie będzie już funkcjonowało jako rondo. Układ drogowy zostanie uproszczony, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo. Przystanki komunikacji miejskiej skupione w centralnej części węzła przesiadkowego umożliwią łatwe i szybkie przesiadki. Na wygodę pasażerów znaczny wpływ będzie również miało płytsze umiejscowienie stacji metra (nad planowanym tunelem obwodnicy śródmiejskiej), co znacznie skróci czas potrzebny na dotarcie na perony. W miejscu przeniesionej pętli tramwajowej powstanie wielofunkcyjny plac miejski, który będzie stanowił atrakcyjną przestrzeń służącą wszystkim mieszkańcom. W rejonie stacji pojawi się dużo zieleni, sieć dróg dla rowerów, elementy małej architektury oraz zadaszenie nad kluczową częścią węzła przesiadkowego. Miejsce to stanie się bardziej dostępne i przyjazne dla wszystkich.

Urządzenie przestrzeni – uwolnionej dzięki zmianom komunikacyjnym z nową formą funkcjonowania handlu oraz elementów zieleni – będzie przedmiotem warsztatów projektowo-konsultacyjnych z udziałem mieszkańców, kupców i wszystkich zainteresowanych tym ważnym dla Pragi miejscem.

Metro Dworzec Wschodni

Celem wprowadzenia zmian w rejonie Dworca Wschodniego jest dostosowanie tego miejsca do standardów, jakie powinno spełniać otoczenie ważnego dworca kolejowego stanowiącego wizytówkę miasta. Rejon dworca zyska charakter wygodnego, przyjaznego i estetycznego węzła przesiadkowego.

Kluczową zmianą w przekroju ul. Kijowskiej będzie przeniesienie odcinka torowiska tramwajowego bliżej hali dworcowej. Dodatkowo, po torowisku będą mogły poruszać się również autobusy, dzięki czemu możliwe będzie urządzenie wspólnych przystanków tramwajowo-autobusowych tuż przy wejściu na dworzec Warszawa Wschodnia. Układ drogowy zostanie uzupełniony o ścieżki i przejazdy rowerowe. Pojawi się nowa zieleń niska i wysoka, ławki, siedziska i inne elementy małej architektury, a także zadaszenie nad centralną częścią węzła przesiadkowego.

Projekt i co dalej?

Etap projektowania I etapu realizacji linii M3 powinien zakończyć się w 2026 roku, natomiast uzyskana dokumentacja umożliwi ogłoszenie przetargu na jego budowę. Podpisanie umowy ze zwycięzcą tego postępowania planowane jest na 2027 r. – tak by w 2028 r. można było rozpocząć prace budowlane.

W obowiązującym masterplanie dla Warszawy do 2050 roku, druga część linii M3 zostanie w przyszłości przedłużona – przez Wisłę i Mokotów – na Ochotę (stacja Żwirki i Wigury).

Równolegle z projektowaniem linii M3 prowadzone będą prace przedprojektowe dla całej czwartej linii metra (26 km, 23 stacje + STP). Ich celem będzie opracowanie wstępnego projektu koncepcyjnego, pozwalającego na: ustalenie stref wpływu obiektów metra na otoczenie; wykonanie badań i dokumentacji geologicznej; analiz w zakresie technicznym, środowiskowym, eksploatacyjnym, możliwości podziału linii M4 na odcinki i kolejności ich realizacji – niezbędnych na dalszych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

Obecnie w Warszawie powstają trzy ostatnie stacje na bemowskim odcinku linii M2, czyli: Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Budowana jest również stacja techniczno-postojowa Karolin. To ostatni etap prac na tej linii, która w całości wydłuży się o kolejne 4 km tuneli i będzie oddana do użytku za 3 lata – w 2026 roku. Sieć metra liczyć będzie wówczas 46 km – z 42 stacjami.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI