REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Kolejarze wspierają Narodowy Instytut Leków

Spółki z Grupy PKP przekazały Fundacji Grupy PKP 1,5 mln zł na rzecz rozszerzenia działalności Narodowego Instytutu Leków. Dotacja celowa umożliwi Instytutowi rozpoczęcie testów na obecność koronawirusa.

 
Zdjęcie: PKP
Zdjęcie: PKP
Narodowy Instytut Leków otrzymał od Fundacji Grupy PKP 1,5 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonywania badań diagnostycznych w kierunku zakażenia koronawirusem. W związku z panującą epidemią koronawirusa Instytut rozszerzył działalność o wykonywanie testów diagnostycznych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Przekazane środki pozwolą na wykorzystanie jego potencjału i jednocześnie zwiększą możliwości diagnostyczne w walce z epidemią.

– Codzienna działalność Grupy PKP ma wymiar nie tylko biznesowy. Część podejmowanych aktywności to zadania o charakterze misji publicznej. Stąd też jako kolejarze czujemy się społecznie odpowiedzialni. Ma to szczególne znaczenie właśnie w takich sytuacjach jak epidemia koronawirusa, z którą zmagamy się jako społeczeństwo. Dzięki istnieniu w naszych strukturach fundacji korporacyjnej możemy pomagać szybciej i sprawniej –
mówi Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A. i przewodniczący Rady Fundacji Grupy PKP.

– Wsparcie placówek medycznych, szpitali oraz szeroko rozumianej służby zdrowia to nasz priorytet. Dzięki środkom zebranym w wyniku współpracy Fundacji ze spółkami Grupy PKP pomożemy rozszerzyć działalność Narodowego Instytutu Leków, gdzie eksperci będą wykonywali testy diagnostyczne w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Przekazane środki przyczynią się do wykonywania 150 testów dziennie. Walka z koronawirusem to obecnie najważniejsze działanie Fundacji Grupy PKP –
informuje Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Dotacja przekazana przez siedem podmiotów z Grupy PKP – PKP CARGO S.A., PKP Intercity S.A., PKP Informatyka sp. z o.o., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., Xcity Investment sp. z o.o., CS Natura Tour sp. z o.o. – zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu materiałów i odczynników, w tym zestawów do izolacji RNA, środków ochrony osobistej, materiałów jednorazowych, preparatów odkażających oraz do utylizacji odpadów medycznych.

Fundacja Grupy PKP wraz ze spółkami z Grupy PKP podejmuje szereg działań wspierających walkę z koronawirusem. Do najważniejszych należą, m.in. pomoc szpitalom, zakup specjalistycznego sprzętu dla laboratoriów oraz innych placówek medycznych. Dzięki przekazywanym środkom służba zdrowia może wykonywać więcej testów oraz zapewnić swoim pracownikom środki ochrony. Łącznie spółki z Grupy PKP przeznaczyły na walkę z koronawirusem kilka milionów złotych.

Środki pieniężne to niejedyne formy wsparcia polskiego społeczeństwa. Fundacja Grupy PKP zaangażowała się również, m.in. w dystrybucję maseczek ochronnych wśród pracowników budowlanych realizujących kolejowe inwestycje, dostarczanie (w ramach wolontariatu pracowniczego) artykułów pierwszej potrzeby pracownikom kolei i emerytom przebywającym na kwarantannie domowej oraz przekazywanie sprzętu komputerowego dzieciom uczącym się zdalnie, w szczególności z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Źródło: PKP S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA