REKLAMA
Wod-Kan Wiadomości
2 Minuty czytania

Kolejna modernizacja na terenie OŚ Płaszów

18 lipca Wodociągi Miasta Krakowa podpisały umowę z Instal Kraków na realizację zamówienia „Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3”.

 
Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa S.A., www.wodociagi.krakow.pl
Zdjęcie: Wodociągi Miasta Krakowa S.A., www.wodociagi.krakow.pl
W dniu 29.11.2021 r. Wodociągi Miasta Krakowa S.A. podpisały umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu „Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3”.

Projekt będzie realizowany ze środków Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Obszar programowy, w ramach którego będzie realizowany wskazany projekt to Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.

Bezpośrednim wymogiem/rezultatem Programu jest budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych.

Cele projektu


Poprawa efektywności energetycznej w budynkach, przemyśle i gminach.  Dzięki podjętym działaniom system ciepłowniczy stanie się „systemem efektywnym”, tzn. zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE wykorzystującym do produkcji ciepła co najmniej 50% energii ze źródeł odnawialnych oraz ciepło odpadowe. Będzie to również w 100% ciepło pochodzące z kogeneracji.

Realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:
– wsparcia  miejskiej infrastruktury ciepłowniczej,
– poprawy  efektywności energetycznej i wytwarzanie energii w przemyśle.

Zakres projektu


– przebudowa instalacji biogazu do zasilania istniejących oraz planowanych modułów kogeneracyjnych przez zastosowanie zbiorników sferycznych do przechowywania i uśredniania składu biogazu w czasie (w miejsce zbiorników cylindrycznych, które posiadają ograniczony zakres regulacji pracy (60 ÷ 100%) pojemności zbiornika),
– dobudowa  2 modułów kogeneracyjnych o mocy ok. 800 kW każdy, z niskoemisyjnymi silnikami spalającymi biogaz przy zawartości w spalinach NOx (tlenków azotu) 250mg/Nm³,
– rozbudowa  sieci cieplnej niskoparametrowej obejmującej planowane wykorzystanie ciepła skojarzonego z kogeneracji do ogrzewania budynków już podłączonych do sieci cieplnej, ogrzewania stacji przyjęcia osadów z kanalizacji oraz planowanej przebudowy węzłów przyłączeniowych w budynku socjalnego z centralą dyspozytorską i warsztatów,
– montaż sieci cieplnej niskoparametrowej z rur stalowych preizolowanych w płaszczu PEHD prowadzonych w gruncie,
– wykorzystanie do celów grzewczych ciepła odpadowego pochodzącego ze spalarni osadów,
– montaż instalacji gazowej (biogaz) zasilającej moduły kogeneracyjne,
– modernizacja  układu elektroenergetycznego oczyszczalni.

Koszt

Całkowity koszt projektu to 12 144 156,54 zł, przy czym wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 4 442 984,10 zł.

Źródło: tekst Wodociągi Miasta Krakowa S.A., www.wodociagi.krakow.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA