Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Kolejna umowa dotycząca węzła Szczecin Kijewo

15 czerwca szczeciński Oddział GDDKiA podpisał umowę ze spółką STRABAG na dokończenie północnej jezdni DK10 (w stronę Szczecina) oraz dwie łącznice na węźle drogowym Szczecin Kijewo.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin
Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin
Wykonawca będzie miał 5 miesięcy na zrealizowanie prac. Wartość umowy to 32,07 mln zł. To druga po podpisanym w ubiegły piątek kontrakcie na wiadukt na węźle dla jezdni w stronę Szczecina umowa na dokończenie robót, których nie zrealizował poprzedni wykonawca. Wykonanie wiaduktu wraz z prowadzącą do niego jezdnią pozwoli na koniec tego roku przenieść ruch na północną część węzła i wykonać w przyszłym roku pozostałe roboty na inwestycji.

Jezdnia z dwoma łącznicami


Podpisana dzisiaj umowa obejmuję dokończenie budowy jezdni DK10 w stronę Szczecina oraz łącznic węzła dla relacji Stargard – Świnoujście i Świnoujście – Szczecin. Poprzedni wykonawca rozebrał istniejącą konstrukcję jezdni i wykonał część robót ziemnych. Zakres prac do dokończenia dla nowego wykonawcy obejmuje między innymi roboty ziemne, wykonanie konstrukcji jezdni DK10 i łącznic oraz roboty wykończeniowe.

Podział zadania na części


Dokończenie przebudowy węzła drogowego Szczecin Kijewo zostało podzielone na trzy części. Pierwszą z nich jest dokończenie wiaduktu na jezdni DK10 w stronę Szczecina. Drugą dokończenie samej jezdni DK10 w stronę Szczecina wraz z dwiema łącznicami. Te dwa etapy razem mają umożliwić uruchomienie do końca tego roku przejazdu przez węzeł nowo wykonanym wiaduktem i północną (w stronę Szczecina) jezdnią DK10. Zmniejszy to utrudnienia, gdyż nowa jezdnia i wiadukt są szersze i mają cztery pełne pasy ruchu. Przeniesienie ruchu na nowy wiadukt umożliwi realizację pozostałych do wykonania robót, które wchodzą w skład trzeciej części. Te roboty to między innymi wykonanie jezdni DK10 w stronę Stargardu wraz z południowym wiaduktem węzła, przebudowa jezdni autostrady A6, budowa jezdni zbiorczo-rozporowadzających w ciągu autostrady A6 i wykonanie pozostałych łącznic węzła.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI