REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Kolejna umowa wykonawcza dla GIPL

Spółka GAZ-SYSTEM zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z drugą częścią północnego odcinka interkonektora gazowego Polska – Litwa.

 
Grafika: GAZ-SYSTEM
Grafika: GAZ-SYSTEM
                   Kontrakt na roboty budowlane na fragmencie Konopki – Kuków (ok. 77 km) został podpisany z konsorcjum firm, którego liderem jest NDI Energy Sp. z.o.o. GAZ -SYSTEM ma więc zawarte umowy wykonawcze dla dwóch z trzech odcinków północnej trasy polsko-litewskiego interkonektora gazowego (GIPL) – w marcu tego roku zakontraktowano wykonawcę robót budowlanych dla trzeciej części tego odcinka GIPL (Kuków – Granica RP).
 
– Gazociąg Polska – Litwa stanowi ważny element integracji rynków gazu krajów bałtyckich. Podpisana umowa to wyraz konsekwentnej realizacji inwestycji mimo aktualnych ograniczeń spowodowanych epidemią. Jest to możliwe dzięki bieżącej współpracy GAZ-SYSTEM z wykonawcami –
powiedział Artur Zawartko, wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

– Spółka monitoruje rynek i prowadzi aktywny dialog ze swoimi kontrahentami, co pozwala wypracować rozwiązania optymalne dla stron oraz zapewniające bezpieczne i skuteczne prowadzenie prac –
dodał Zawartko.

Północny odcinek gazociągu Polska – Litwa


Odcinek północny GIPL o długości ok. 185 km i średnicy 700 mm będzie zlokalizowany na terenie 2 województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Przebiegnie przez 5 powiatów oraz 16 gmin. W ramach jego budowy powstanie kilka naziemnych obiektów towarzyszących, które są niezbędne dla prawidłowego oraz bezpiecznego użytkowania infrastruktury. Są to tzw. Zespoły Zaporowo-Upustowe (ZZU) rozmieszczone na trasie gazociągu w odległości średnio co 20 – 30 km wraz z drogami dojazdowymi i przyłączami do sieci elektroenergetycznej.

Północna część gazociągu Polska – Litwa składa się z trzech odcinków realizacyjnych:
1) odcinek (ok. 61 km) w powiecie kolneńskim i grajewskim w województwie podlaskim;
2) odcinek (ok. 77 km) – powiaty grajewski i suwalski (województwo podlaskie oraz ełcki (województwo warmińsko-mazurskie);
3) odcinek (ok. 47 km) w powiatach suwalskim i sejneńskim (województwo podlaskie).

Obecnie trwa etap oceny ofert na pierwszą część północnego odcinka oraz dwie części odcinka południowego GIPL, na którym prowadzone są prace przygotowawcze.

Łączne dofinansowanie unijne dla GIPL wynosi 266,4 mln EURO (dla obu inwestorów projektu – GAZ-SYSTEM oraz litewskiego operatora systemu przesyłowego Amber Grid), a jego źródłem jest instrument UE „Łącząc Europę”.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA