Motoryzacja Wiadomości
2 Minuty czytania

Kolejna wideokonferencja ministrów transportu UE na temat skutków COVID-19

4 czerwca br. odbyło się trzecie spotkanie ministrów ds. transportu UE zorganizowane w formie wideokonferencji. Ministrowie rozmawiali jak skutecznie odbudować sektor transportu po pandemii COVID-19.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Było to trzecie spotkanie w formie wideokonferencji zorganizowane przez Prezydencję chorwacką w Radzie UE. Stronę polską reprezentowali wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel oraz wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Anna Moskwa.

W swoim wystąpieniu wiceminister Andrzej Bittel zaznaczył, że sektor transportu jest jednym z najbardziej dotkniętych pandemią obszarów gospodarki. Dlatego też zaapelował o podjęcie na poziomie UE dalszych działań na rzecz wsparcia odbudowy sektora transportu. Podkreślił także ogromną zasługę transportu drogowego w utrzymaniu łańcuchów dostaw towarów w tej sytuacji.

– W krótkim terminie należy wdrożyć na szczeblu Unii Europejskiej rozwiązania, które umożliwią przetrwanie przedsiębiorstw z branży transportowej i powrót do normalności całej europejskiej gospodarki, która w dużym stopniu zależy od sprawnego funkcjonowania transportu –
powiedział wiceminister Bittel.

Ministrowie rozmawiali również o inicjatywach i inwestycjach, które państwa członkowskie uważają za najpilniejsze dla osiągnięcia zrównoważonego i cyfrowego ożywienia transportu oraz zwiększenia odporności sektora transportowego na sytuacje kryzysowe. Analizowano najlepsze narzędzia do osiągnięcia tych celów, w tym koordynację środków na poziomie UE, pomoc państwa, prace legislacyjne UE w tym zakresie oraz wsparcie finansowe UE. Większość ministrów odniosła się również do opublikowanego w zeszłym tygodniu przez Komisję Europejską pakietu odbudowy unijnej gospodarki.

Z punktu widzenia Polski, istotna dla ożywienia gospodarki unijnej będzie również kontynuacja inwestycji infrastrukturalnych, w tym rozwój transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T oraz uelastycznienie zasad finansowania inwestycji ze środków europejskich.

Wiceminister Andrzej Bittel wraz z innymi ministrami państw regionu zaapelował także o zmianę podejścia do procedowanych przepisów regulujących funkcjonowanie międzynarodowego systemu transportu drogowego – Pakiet Mobilności I, który wprowadza liczne obostrzenia i zmniejsza efektywność organizacji przewozów, a niektóre z proponowanych zmian zagrażają realizacji celów Zielonego Ładu (strategii UE dotyczącej ochrony środowiska oraz przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym).

– Szereg zapisów Pakietu Mobilności I utrudni odbudowę sektora transportu po pandemii i z pewnością nie przyczyni się do zwiększenia jego odporności na nieprzewidziane kryzysy. Liczę na pilne przedstawienie przez Komisję Europejską oceny skutków oddziaływania tych przepisów. Jeszcze jest czas na zmianę podejścia, o co nieustająco apelujemy –
podkreślił A. Bittel.

Przed wideokonferencją ministrów ds. transportu UE, z inicjatywy ministra Andrzeja Adamczyka, ministrowie transportu Polski, Bułgarii, Litwy, Rumunii i Węgier skierowali do Adiny Vălean, Komisarz ds. Transportu list z konkretnymi postulatami wsparcia sektora transportu do podjęcia na poziomie UE.

– Liczę, że nasz głos zostanie wzięty pod uwagę i w wyniku dyskusji będą podjęte na poziomie UE dalsze, ambitne działania na rzecz rzeczywistego wsparcia odbudowy sektora transportu –
podsumował wystąpienie wiceminister A. Bittel.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI