REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Kolejne 262 mln zł na inwestycje drogowe

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 10 programów inwestycji i 3 aneksy do programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to prawie 262 mln zł.

Są to zadania związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Prace obejmują przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, a także budowę przepustów na drogach krajowych. Zadania te będą realizowane w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Część z nich jest już w realizacji.
                          
Mapka: Ministerstwo Infrastruktury
Mapka: Ministerstwo Infrastruktury

                    Województwo kujawsko-pomorskie
Budowa sygnalizacji świetlnej na DK91 w miejscowości Ostaszewo

Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą gminną i z drogą serwisową drogi krajowej nr 91 wraz z budową kanału technologicznego o długości 679 m po stronie lewej. Okres realizacji robót: 2019 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK56 na odcinku Sienno – Kotomierz w ramach PBDK – PLMN (aneks)

Zadanie obejmuje wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 56 o długości 2,35 km. Ponadto zostaną wybudowane przepust i kanał technologiczny oraz wykonane oświetlenie i odwodnienie korpusu drogowego oraz przebudowane kolizje z siecią energetyczną i telekomunikacyjną. Okres realizacji robót: 2020.

Województwo lubuskie
Budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem na przejściu dla pieszych w ciągu DK32 w miejscowości Kargowa

Celem inwestycji jest budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem na istniejącym przejściu dla pieszych przy ul. Sulechowskiej w Kargowej. Okres realizacji robót: 2019 r.

Województwo małopolskie
Budowa chodnika wraz z przebudową zatok autobusowych w ciągu DK28 w miejscowości Gruszowiec

Inwestycja obejmuje: budowę ciągu pieszego przy jezdni drogi krajowej nr 28 o długości 203 m po stronie lewej i 25 m po stronie prawej, wykonanie nasypów, przebudowę istniejących zjazdów, umocnienie wylotów istniejących przepustów, przebudowę 2 zatok autobusowych i przebudowę 2 skrzyżowań z drogami gminnymi. Okres realizacji robót budowlanych: 2019 r.

Województwo podkarpackie
Rozbudowa DK28 na odcinku Krosno – Besko

Zadanie obejmuje rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 28 o długości 17,095 km i dostosowanie nośności nawierzchni do 115 kN/oś, poszerzenie jezdni, budowę nowych odcinków chodników oraz przebudowę już istniejących. Okres realizacji: 2019-2022 proces przygotowawczy, 2022-2025 roboty budowlane.

Rozbudowa DK84 na odcinku Zagórz – Olszanica

Zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 84 pomiędzy miejscowościami Zagórz-Lesko o długości 8,72 km i Glinne – Olszanica o długości 8,5 km. Zakres inwestycji to zwiększenie nośności nawierzchni drogi krajowej nr 84 do 115 kN/oś, poszerzenie jezdni, budowa nowych zatok autobusowych i przebudowa już istniejących, budowa ciągu pieszo-rowerowego.
Okres realizacji: 2019-2022 proces przygotowawczy, 2022-2024 roboty budowlane.

Województwo śląskie
Budowa sygnalizacji świetlnej w województwie śląskim w ciągu DK78 w miejscowości Nakło Śląskie

W ramach zadania zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 78 z ul. Szeroką i ul. Dworcową w Nakle Śląskim. Okres realizacji robót: 2019 r.

Województwo świętokrzyskie
Budowa sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach w ciągu DK73 z drogą gminną i drogą dojazdową w miejscowości Wiśniówka, z drogą powiatową i drogą dojazdową w miejscowości Dąbrowa oraz w ciągu DK74 z DW 753 i drogą powiatową w miejscowości Wola Jachowa

W ramach zadania zostaną wybudowane 3 sygnalizacje akomodacyjne acykliczne przy założeniu „ciągłe zielone” w ciągu drogi krajowej nr 73 i drogi krajowej nr 74. Okres realizacji robót: 2019 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK42 w miejscowości Ruda Maleniecka w ramach PBDK – PLMN (aneks)

Zadanie polega na budowie ciągu pieszo-rowerowego o długości 1,478 km i szerokości 3 m. Okres realizacji robót: 2019 r.

Województwo warmińsko-mazurskie
Budowa przepustu w ciągu DK16 koło miejscowości Zełwągi

W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 16 zostanie rozebrany istniejący i wybudowany nowy przepust o dopuszczalnej nośności 115 kN/oś. Okres realizacji robót: 2020 r.

Przebudowa odcinka DK58 w miejscowości Mierki (aneks)

Inwestycja obejmuje poszerzenie jezdni do 7 m i dostosowanie konstrukcji nawierzchni do nośności 115 kN/oś odcinka drogi krajowej nr 58 o długości 0,99 km wraz z wykonaniem zjazdów, 2 zatok autobusowych i chodników, a także oznakowania poziomego i pionowego wraz z urządzeniami BRD. Lata realizacji robót: 2019-2020.

Województwo zachodniopomorskie
Budowa chodnika na odcinku Czepino – Gryfino w ciągu DK31

W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 31 Czepino-Gryfino wybudowany zostanie chodnik o łącznej długości 695 m. Budowa chodnika pozwoli połączyć istniejące ciągi piesze, umożliwiając bezpieczne poruszanie się pieszych. Okres realizacji robót: 2019 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Złocienieckiej w Drawsku Pomorskim w ciągu DK20

W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 20 w Drawsku wybudowane zostaną: jedna wyspa spowalniająca, jeden azyl, dwa przejścia dla pieszych, jedna zatoka autobusowa, chodnik o długości 70 m, znak aktywny D-6 oraz kanały technologiczne. Okres realizacji robót: 2020 r.

Tekst i mapka: Ministerstwo Infrastruktury

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA