REKLAMA
Energetyka Wiadomości
4 Minuty czytania

Kolejne dofinansowanie budowy elektrociepłowni w Siechnicach

27 maja 2022 r. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA z Grupy PGE podpisał z NFOŚiGW kolejną umowę na dofinansowanie budowy elektrociepłowni w Siechnicach.

 
Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
Zdjęcie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
Kwota udzielonego finansowania preferencyjnego w ramach zawartej umowy wynosi 50 mln zł. Wartość kontraktu podpisanego na realizację inwestycji w Siechnicach wynosi 1 mld 160 mln zł.

Dofinansowanie udzielone przez NFOŚiGW dotyczy Projektu „Budowy Nowej Elektrociepłowni Czechnica” realizowanego w podwrocławskich Siechnicach. Projekt wpisuje się w realizację celu Grupy PGE, jakim jest odejście od paliwa węglowego w procesie wytwarzania ciepła w  lokalizacjach PGE.

W latach 2023-2029 w większości lokalizacji, w których Grupa PGE posiada swoje aktywa, zostaną oddane do eksploatacji instalacje, które spowodują całkowite lub znaczące odejście od paliwa węglowego.

– Prowadzone przez nas w obszarze ciepłownictwa inwestycje mają na celu utrzymanie zdolności produkcyjnych z troską o środowisko –
podkreśla Przemysław Kołodziejak, prezes PGE Energia Ciepła. – Jednym z priorytetów Strategii Grupy PGE jest dekarbonizacja ciepłownictwa, która w Siechnicach przełoży się na zastąpienie ponad 120-letniej jednostki węglowej nowoczesną, proekologiczną elektrociepłownią gazową. Podpisana dzisiaj z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowa na dofinansowanie projektu w Siechnicach pozwoli na osiągnięcie strategicznych założeń Grupy PGE, czyli wzrost udziału paliw niskoemisyjnych do 70 proc. w produkcji ciepła do roku 2030 r. – dodaje Przemysław Kołodziejak.

„Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica” to projekt o kluczowym znaczeniu dla aglomeracji wrocławskiej, którego realizacja umożliwi zastąpienie w 2024 r. istniejącej elektrociepłowni węglowej. Nowoczesna jednostka będzie się składała z bloku gazowo-parowego, kotłowni szczytowo-rezerwowej i  akumulatora ciepła. Projekt znajduje się aktualnie w fazie realizacji.

– Nowoczesna elektrociepłownia gazowa, która powstanie w  Siechnicach, zastępując obecnie funkcjonującą elektrociepłownię węglową, zapewni bezpieczeństwo oraz ciągłość dostaw ciepła i  energii elektrycznej, przynosząc znaczące efekty ekologiczne w  postaci czystego powietrza –
mówi Andrzej Jedut, prezes KOGENERACJI. – Preferencyjne dofinansowanie, które otrzymamy od NFOŚiGW to dla spółki i Grupy PGE bardzo istotne wsparcie na drodze do realizacji tego proekologicznego przedsięwzięcia – dodaje Andrzej Jedut.

Przyznane 27 maja 2022 r. wsparcie finansowe projektu to kolejna umowa o dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej w kwocie do 50 mln zł, w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021”.

– Polska jest jednym z europejskich liderów wykorzystania ciepła sieciowego. To ciepło to z jednej strony unikatowy zasób, ale jednocześnie olbrzymie wyzwanie ze względu zarówno na obecną sytuację geopolityczną, jak i polskie oraz europejskie cele transformacji energetycznej. Przed ciepłownictwem czas koniecznych, bardzo dynamicznych zmian, które będą się wiązać z poszukiwaniem funduszy na „zieloną” transformację. Tym bardziej cieszę się, że dziś podpisując ostatnią z trzech umów de facto domykamy proces zabezpieczenia zewnętrznego finansowania inwestycji w EC Czechnica –
komentuje Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Ta inwestycja to dobra wiadomość nie tylko dla NFOŚiGW oraz inwestora, to przede wszystkim dobra wiadomość dla samorządu i mieszkańców aglomeracji wrocławskiej. Dzięki budowie nowej elektrociepłowni Wrocław i gmina Siechnice będą mieć zapewnione gazowe, czyli czyste, stabilne źródło ciepła i energii elektrycznej. A to oznacza większe bezpieczeństwo energetyczne, wyższy komfort codziennego życia i, co najważniejsze, zdrowie mieszkańców.

Pożyczka stanowi uzupełnienie innych źródeł finansowania projektu, na który w grudniu 2021 roku pozyskano już dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki preferencyjnej.

Dotacja w wysokości ponad 30 mln zł została udzielona w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, dla którego Operatorem Programu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy wsparciu NFOŚiGW. Projekt „Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy norweskich i EOG oraz ze środków krajowych NFOŚiGW.

Pożyczka preferencyjna w kwocie do 300 mln zł pochodziła z programu priorytetowego Energia Plus wdrażanego przez NFOŚiGW.

Beneficjentem wszystkich trzech umów o dofinansowanie na łączną kwotę 380 mln zł jest realizujący inwestycję Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Obecna wartość kontraktu podpisanego na realizację inwestycji w Siechnicach wynosi 1 mld 160 mln zł.

Źródło: tekst Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.gov.pl/web/nfosigw/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA