Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Kolejne inwestycje drogowe skierowane do realizacji

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 12 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 185 mln zł.

Są to zadania związane z rozbudową odcinków dróg krajowych i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń rzędu 11,5 t/oś, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, chodników i sygnalizacji świetlnej, a także budową lub przebudową mostów i przepustów. Zadania te będą realizowane w 10 województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, dolnośląskim, łódzkim, lubelskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

Województwo pomorskie
Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Człuchów – granica województwa

W ramach zadania zostanie rozbudowany i dostosowany do nośności 11,5 t/oś odcinek DK25 o długości 10 km. Wybudowane zostaną ciągi pieszo-rowerowe długości ok. 9 km oraz chodniki o długości ok. 500 m. Powstaną też zatoki autobusowe oraz oświetlenie. Ponadto wybudowane zostaną obejścia miejscowości Ględowo oraz Jęczniki. Realizacja: lata 2020-2021.

Województwo warmińsko-mazurskie
Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno – Tylkowo (aneks)

W ramach rozbudowy na 3,3 km odcinku DK53 zostanie poszerzona jezdnia oraz wzmocniona konstrukcja nawierzchni do nośności 115 kN/oś. Przebudowane zostanie też 20 istniejących obecnie zjazdów. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe wraz z prowadzącymi do nich chodnikami. W obrębie przystanków i chodników zostaną zamontowane balustrady i bariery ochronne. Realizacja: lata 2019-2020.

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orzyszę w miejscowości Mikosze w ciągu drogi krajowej nr 16 (aneks)

Zadanie obejmuje budowę nowego mostu wraz z dojazdami i wykonanie oraz rozbiórkę drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym. Ograniczenie nośności obecnie istniejącego mostu wybudowanego w 1925 r. powoduje konieczność poruszania się pojazdów ciężarowych i autobusów objazdem o długości 70 km. Realizacja: 2019 r.

Województwo lubuskie
Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Wołogoszcz w ciągu drogi krajowej nr 22 (aneks)

Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie strzelecko-drezdeneckim w gminie Dobiegniew i polega na przebudowie mostu w ciągu DK22. Realizacja: 2019 r.

Województwo dolnośląskie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 12 na odcinku Drożów – Nielubia (aneks)

Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie polkowickim oraz głogowskim i polega na budowie chodnika oraz montażu znaków aktywnych D-6 i oświetlenia przejść dla pieszych. Realizacja: 2019 r.

Województwo łódzkie
Budowa drogi dla rowerów i pieszych w pasie drogi krajowej nr 12 na odcinku Piotrków Trybunalski – Przygłów

Zadanie obejmuje 6 km odcinek DK12. W ramach inwestycji zostanie wybudowana dwukierunkowa droga dla rowerów i pieszych o szerokości od 3 m do 3,5 m i łącznej długości 740 m. Ponadto zaplanowano usunięcie kolizji teletechnicznych oraz budowę kanału technologicznego o długości ok. 6,2 km. Realizacja: lata 2019-2020.

Województwo lubelskie
Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 82 w miejscowości Wesołówka

Inwestycja obejmuje przebudowę przepustu w ciągu DK82. Roboty będą odbywały się na 40 m odcinku drogi. Realizacja: 2020 r.

Województwo opolskie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 94 na odcinku Walidrogi – Nakło (aneks)

Zadanie polega na budowie ronda turbinowego na skrzyżowaniu DK94 z drogą powiatową nr 1712 oraz ciągu pieszo-rowerowego o długości 860 m i 2 zatok autobusowych. Realizacja: 2019 r.

Województwo śląskie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 78 w miejscowości Nieborowice (aneks)

Zadanie obejmuje budowę akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na około 500 m odcinku DK78. Realizacja: 2018 r.

Województwo małopolskie
Rozbudowa drogi krajowej nr 94 do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP na odcinku Giebułtów – Modlnica (aneks)

Inwestycja obejmuje rozbudowę DK94 na odcinku długości 1,6 km z istniejącego przekroju 1×2 do przekroju 2×2 z pasem dzielącym o szerokości 1 m oznaczonym malowaniem poziomym z barierą linową w osi jezdni. Przewidziana jest także przebudowa dwóch skrzyżowań na ronda dwupasmowe, odcinkowa budowa chodnika, budowa dwóch zbiorników na wody opadowe oraz budowa dróg zbiorczych. Realizacja: lata 2020-2021.

Województwo podkarpackie
Rozbudowa drogi krajowej nr 9 w związku z budową wiaduktu nad linią kolejową w miejscowości Chmielów

Zadanie obejmuje ok. 420 m odcinek DK9, na którym zaplanowano budowę wiaduktu, wykonanie i rozbiórkę objazdu tymczasowego o długości około 200 m z wiaduktem tymczasowym o długości ok. 21 m, przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1113 o długości około 600 m (pod wiaduktem i na długości przebudowy dojazdów), a także wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości około 220 m. Realizacja: lata 2019-2020.

Montaż znaków aktywnych D-6 z doświetleniem przejść dla pieszych przy szkołach w ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowości Kamień

W ramach inwestycji powstanie dodatkowe oznakowanie i oświetlenie 2 przejść dla pieszych znakiem aktywnym D-6 w terenie zabudowanym. Realizacja: 2018 r.

Autor: Ministerstwo Infrastruktury

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI