REKLAMA
Energetyka Wiadomości

Kolejne konkursy w ramach programu INTERREG Polska-Słowacja

5 marca w Krakowie Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z Katariną Mihałową, Dyrektor Generalną Sekcji Programów Transgranicznych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej, uroczyście otworzyli dwa nabory na polsko-słowackie projekty z zakresu edukacji oraz transportu multimodalnego.

Budżet przeznaczony na ten cel to 15,5 mln euro, czyli ponad 65 mln złotych.

Przy okazji otwarcia naborów minister Adam Hamryszczak krótko podsumował dotychczasowe efekty wdrażania programu INTERREG Polska-Słowacja w latach 2014-2020:

– Po dwóch latach realizacji programu zawarliśmy umowy o dofinansowanie na blisko 70% środków, czyli o wartości 105 mln euro. Dzięki obecnie realizowanym projektom powstanie ponad 1,1 tys. km nowych lub udoskonalonych transgranicznych szlaków rekreacyjnych, głównie rowerowych. Wzrośnie bezpieczeństwo komunikacyjne na pograniczu – partnerzy zmodernizują około 100 km dróg. Około 4 tys. osób skorzysta z praktyk zawodowych oraz wyjazdów studyjnych do kraju sąsiada.

O środki programu mogą się ubiegać m.in. organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje systemu oświaty, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe non-profit, kościoły i związki wyznaniowe.

Wszystkie projekty składane w ramach programu muszą być realizowane wspólnie przez partnerów z Polski i Słowacji. Na wnioski czekamy do 30 kwietnia 2018 r.

Autor: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA