REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Kolejne prace Elektrobudowy przy budowie elektrowni atomowej w Finlandii

Wczoraj Elektrobudowa podpisała kolejny aneks do umowy zawartej z firmą Areva na wykonanie montażu instalacji elektrycznych, w tym montaż kabli i urządzeń rozdzielczych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz udział w rozruchu dla części reaktorowej w budowanej elektrowni atomowej Olkiluoto 3 w Finlandii.

Po podpisaniu aneksu łączna wartość robót zleconych przez AREVA w ramach umowy w okresie jej obowiązywania tj. od 2008 roku wynosi około 183 mln EUR netto. Przedmiotem aneksu jest wykonanie dodatkowych robót elektromontażowych, a tym samym zwiększenie wartości umowy o kwotę 4 mln EUR netto (tj. ok 17,2 mln zł netto) oraz wydłużenie szacowanego terminu realizacji zadania do końca listopada 2019 roku. Równocześnie w ramach aneksu uzgodniono zastąpienie gwarancji należytego wykonania umowy o wartości 6,1 mln EUR gwarancją o obniżonej wartości 3 mln EUR. W związku z zawarciem powyższego aneksu strony potwierdziły jednocześnie brak jakichkolwiek roszczeń wzajemnych związanych, w szczególności, z przesunięciem terminu realizacji prac objętych umową.

O inwestycji

Elektrobudowa na inwestycji jest podwykonawcą firmy Areva – francuskiego producenta reaktorów. Inwestorem jest firma TVO (Teollisuuden Voima Oy) będąca prywatnym wytwórcą energii elektrycznej. Jej właścicielami są fińskie przedsiębiorstwa przemysłowe. TVO posiada już dwie elektrownie atomowe – Olkiluoto 1 i Olkiluoto 2.

W zakres prac Elektrobudowy na obiekcie OL3 wchodzi montaż urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznej, elektrycznej oraz AKPiA. Zakres zadań Elektrobudowy – od początku inwestycji – obejmuje: przygotowanie dokumentacji jakościowej dla prac elektrycznych i spawalniczych, prefabrykację elementów konstrukcyjnych i wsporczych, montaż tras kablowych, montaż rozdzielnic, transformatorów, skrzynek sterowniczych i rozdzielczych, układkę kabli siłowych i sterowniczych, podłączanie kabli i przewodów, montaż instalacji uziemiającej, montaż aparatury AKPIA, inspekcje kontroli jakości, przygotowanie dokumentacji odbiorowych.

Na budowie Olkiluoto 3 w ramach kontraktu Elektrobudowy pracuje 105 pracowników. W szczycie, tj. na przełomie 2015/2016 r., na budowie w ramach kontraktu Elektrobudowy pracowało około 500 pracowników.

Autor: Magdalena Rusinek, ELEKTROBUDOWA SA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA