REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Kolejne projekty kolejowe z dofinansowaniem CEF

Ponad 700 mln euro dofinansowania z unijnego programu „Łącząc Europę” (CEF) pozyskały PLK na cztery ważne projekty kolejowe. Dzięki unijnemu wsparciu zrealizowane zostaną inwestycje na liniach kolejowych: E30, E65 i E75.

 

Zdjęcie: Szymon Grochowski, www.plk-sa.pl
Zdjęcie: Szymon Grochowski, www.plk-sa.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. po raz kolejny wzięły udział w konkursie CEF „Łącząc Europę” perspektywy 2021-2027. Jako indywidualny beneficjent PLK SA złożyły 7 wniosków o dofinansowanie wnioskując o 1,6 mld euro. W jednym z projektów, złożonym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, PLK SA uczestniczą jako partner wspólnie z kolejami ukraińskimi.

Sukcesem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest pozyskanie dofinansowania z unijnego programu CEF „Łącząc Europę” do czterech projektów korytarzy międzynarodowych. Środki CEF przeznaczone na realizację zadań PLK SA stanowią około 70% wszystkich funduszy przeznaczonych dla Polski.

– Dzięki środkom z instrumentu CEF „Łącząc Europę” polska kolej zmienia się na naszych oczach. To wielki sukces, że cztery projekty PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. mają dofinansowanie z CEF. PLK SA uzyskały 70% z wszystkich środków, które trafiły z CEF do Polski – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dofinansowanie z CEF otrzymały projekty:

  • Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska, „Etap I: linia E65 na odcinku Zabrzeg – Zebrzydowice (granica państwa)” – wartość dofinansowania 362 mln euro;
  • Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa) etap I odcinek Białystok – Ełk, faza II – 285 mln euro;
  • Prace na ciągu linii E30 – linie kolejowe nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów – Medyka (granica państwa) – wartość dofinansowania 47,3 mln euro (dokumentacja projektowa);
  • EU-Ukraine Solidarity Lanes – optimisation and modernisation of transport flows in terms of infrastructure capacity, interoperability and efficiency of the border crossing services at the main PL/UA rail border crossings  (linia Medyka – Mościska i Lublin – Dorochusk – Yachodin – Kovel – PLK SA są partnerem w tym projekcie) – wartość dofinansowania 32 mln euro (kwota nie wliczana w pulę PLK SA).

Podsumowując, w ramach puli kohezyjnej, dla wszystkich krajów spójnościowych, na konkurs przeznaczone zostało 2,35 mld euro, z których PLK pozyskały 400 mln euro, czyli około 17%. Natomiast ze środków puli ogólnej, przeznaczonej dla wszystkich krajów członkowskich PLKs pozyskały 290 mln z 1,87 mld euro, czyli 15,5%.

Unijny program CEF „Łącząc Europę” to jedno z najważniejszych źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w Unii Europejskiej. To inwestycje prowadzone na liniach kolejowych, będących częścią międzynarodowej sieci transportowej TEN-T, usprawniające podróże w aglomeracjach oraz poprawiające warunki do przewozów towarowych. Dzięki projektom ekologiczna kolej staje się coraz bardziej atrakcyjnym środkiem komunikacji w Polsce i Europie.

Źródło: tekst PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., www.plk-sa.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA