Drogi Wiadomości
7 Minut czytania

Kolejne spotkanie GDDKiA z branżą

Stan realizacji planów inwestycyjnych na 2020 r., waloryzacja, przetargi, zapisy kontraktowe i plany na przyszłość – m.in. o tym GDDKiA rozmawiała z przedstawicielami firm budowlanych, które realizują inwestycje drogowe GDDKiA.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Wyjątkowy start sezonu budowlanego i efekty dotychczasowej pracy

Początek sezonu budowlanego  przypadł  w 2020 roku  na  ogólnoświatową  pandemię  koronawirusa.  Nie wpłynęło to jednak na realizację naszych planów i postępy na budowach.  Wyjątkowa sytuacja gospodarcza związana z pandemią wymaga od nas ponadstandardowego działania. Zwiększając w tym roku nasze plany przetargowe o ponad 220 km i konsekwentnie realizując dotychczasowe inwestycje, stabilizujemy sytuację na rynku budowlanym i dajemy gwarancję miejsc pracy.  Efekty? 
 
Od stycznia br. ogłosiliśmy  przetargi na 21 odcinków nowych dróg  o łącznej długości  257,5  km i wartości ok. 8,8 mld zł.  Z tego  16  zadań  z Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK)  o łącznej długości  221,8 km  i wartości  ok. 7,8 mld zł oraz 5 zadań na realizację  obwodnic  z Programu Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030  o łącznej długości  35,7 km  i wartości  ok. 1 mld zł.  Od początku roku podpisaliśmy natomiast 26 umów na zadania o łącznej długości 355,7 km i wartości blisko 15,5 mld zł.

– Chcemy, aby nasze plany przetargowe, skala realizowanych inwestycji były dostosowane do potencjału i „mocy przerobowych” branży. Nie sposób jest zbudować portfel zamówień, którego nie będzie się w stanie  zrealizować –
powiedział  Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W 2020 roku przez pierwsze 8  miesięcy wydatki  inwestycyjne  GDDKiA  kształtują się na poziomie 8 mld zł. W ubiegłym roku  ten okres  zamknęliśmy z wynikiem blisko 5,5  mld złotych. To potwierdza stabilność branży i sprawną  realizację kontraktów. Zwłaszcza w tej wyjątkowej sytuacji  gospodarczej spowodowanej  koronawirusem. 

– Rok do roku wydajemy więcej na inwestycje. W porównaniu do lipca 2019 r. był to wzrost o 17%, a w sierpniu  2020 r.  zasililiśmy rynek budowlany kwotą dwa razy wyższą niż w 2019  r. Pokazuje to, że rynek inwestycji publicznych  w czasach pandemii  jest  silny.  Liczę, że sektor bankowy, ubezpieczeniowy również to dostrzeże –
powiedział Dyrektor Żuchowski. 

– Państwo polskie m.in. poprzez inwestycje infrastrukturalne, zasypuje dziurę inwestycyjną, która powstała w związku z pandemią  koronawirusa  na rynku inwestycji prywatnych. Inwestycje publiczne, w tym drogi, gwarantują stabilność sektora budowlanego –
podkreślił Tomasz Żuchowski,  szef GDDKiA. 

Obecnie sieć dróg szybkiego ruchu liczy  4 202,9  km, w tym  1 708,5 km autostrad i  2 494,4  km dróg ekspresowych.  W  realizacji jest  98  zadań  (z PBDK)  o łącznej długości  1251,5  km. W  przetargu jest  19 zadań  (z PBDK)  o łącznej długości  262,5 km  oraz  5 obwodnic  (z Programu  Budowy  100 obwodnic)  o łącznej długości  35,7 km.  W  przygotowaniu jest  116 zadań  (z PBDK)  o łącznej długości  2408 km  oraz  95 obwodnic  (z PB100 obwodnic) o łącznej długości ok.  810,1 km. 

Aktualna sytuacja na rynku i bieżące kwestie

Podczas spotkania  poruszony został temat zmiany w  wymaganiach przetargowych GDDKiA.  W sierpniu br. został wprowadzony nowy warunek środowiskowy  wykazaniu się doświadczeniem w wykonaniu przejść dla zwierząt.

Nowy warunek środowiskowy został podważony przez wykonawców w czterech postępowaniach,  a Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołania  i nakazała usunięcie warunku.

GDDKiA podjęła decyzję,  aby usunąć warunek z postępowań i zastanowić się ponownie nad jego brzmieniem po  uzyskaniu pisemnego wyroku KIO.  Nie rezygnujemy jednak z prac nad  ukształtowaniem  nowych i akceptowalnych przez wszystkich wymagań przetargowych, aby jeszcze skuteczniej móc wyłaniać podmioty, które będą realizowały kontrakty drogowe w przyszłości. 
 
Poruszony został temat  waloryzacji i nowych  jej  zasad,  jakie zostały wprowadzone od stycznia 2019 roku. Waloryzacja działa, sprawdza się w praktyce i odzwierciedla  ogólną sytuację rynkową. Wartość koszyka waloryzacyjnego stabilizuje się, a obecna dynamika zmian obrazuje sytuację na rynku i duże spadki cen  paliw,  asfaltu, cementu,  stali i  kruszyw.

Ważną kwestią poruszoną na spotkaniu były  wzorcowe  postanowienia gwarancji. Wprowadzono elektroniczne wersje gwarancji  należytego wykonania umowy,  należytego wykonania umowy i należytego wykonania zobowiązań z rękojmi oraz  zwrotu zaliczki.  Wprowadzono mechanizm zmniejszania sumy gwarancyjnej w gwarancji zwrotu zaliczki  w przypadku sukcesywnej spłaty zaliczki.

W tematach formalnych i kontraktowych poruszono zagadnienia wzorcowych szczególnych warunków kontraktowych, które uległy doprecyzowaniu.

Spośród zasadniczych zmian, które  zaproponowano  przedyskutowane  zostały  m.in. kwestia  roszczeń  oraz definicje kosztów i wad.  Omówiono zmiany dotyczące praw autorskich, podwykonawstwa, harmonogramu, przedłużenia czasu na ukończenie oraz kamieni milowych. 
Wspomniano o  zmianach we wzorcowych umowach na nadzór. Najistotniejsza? Nowy wzorzec takiego kontraktu  bazuje na dniówkowym rozliczaniu czasu pracy konsultanta zamiast wcześniej obowiązującego modelu ryczałtowego.

Obecnie  toczą  się prace nad  dostosowaniem ww. wzorca SWK  i umowy na nadzór i zarządzanie do nowego Prawa zamówień publicznych, które obowiązywać będzie od 2021 r. 
 
Omówione zostały  otwarcia ofert,  jakie miały miejsce  w tym  roku.  Od początku 2020 r. (do 8 września) otworzyliśmy oferty dla 19 zadań o łącznej liczbie 228,2 km i wartości szacunkowej 11,3 mld zł.  Z tych 19 zadań dla 8 podpisaliśmy umowy o wartości blisko 7 mld  zł i łącznej długości 111,3 km.

– Nie możemy dopuścić do sytuacji, że za 2-3 lata wykonawca, który dziś wygrywa przetarg, oświadczy, że nie jest w stanie zrealizować inwestycji za kwotę, którą zaoferował –
wskazał  Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W ostatnim czasie obserwujemy spadkową tendencję wartości  składanych ofert w przetargach.  W  lipcu, sierpniu i wrześniu br.  otworzyliśmy oferty dla 9 zadań o długości 95 km i wartości szacunkowej 3,7 mld zł.  Wszystkie ceny najtańszych ofert kształtują się między  46 a 84% kosztorysu Zamawiającego, a deklarowana  przez Wykonawców ich wartość to 2,5 mld zł.

Różnica między kwotą szacunkową a najtańszymi ofertami Wykonawców wynosi 1,2 mld zł.

– Nie możemy sobie pozwolić na krótkowzroczność.  W ostatnich miesiącach obserwujemy, że oferty składane w przetargach oscylują poniżej naszych szacunków, czasami nawet  poniżej  50%. Zadajemy sobie pytanie, co się stało, że w przeciągu pół roku oferowana przez wykonawców cena budowy 1 km drogi ekspresowej spadła o ok. 10 mln zł. Musimy wspólnie z branżą bliżej przyjrzeć się tej tendencji, aby nie obróciło się to przeciwko nam w perspektywie kilku lat –
mówił Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

W ostatniej części spotkania Dyrektor Żuchowski podkreślił, że wprowadzenie systemu certyfikacji jest istotną potrzebą rynku zamówień publicznych, zgłaszaną zarówno przez wykonawców jak i przez zamawiających.  Dlatego od pewnego czasu prowadzimy rozmowy z branżowymi organizacjami i Ministerstwem Rozwoju, aby wprowadzić do systemu zamówień publicznych mechanizm promujący rzetelnych wykonawców.

– Musimy uczyć się na błędach, wyciągać wnioski i szukać rozwiązań, które pozwolą nam budować silny i stabilny rynek budowlany w Polsce. Naszą propozycję jest włączenie do systemu zamówień publicznych certyfikacji, czyli nowego modelu oceny wiarygodności i rzetelności wykonawców. W różnej formie takie mechanizmy oceny funkcjonują już w Europie. Naszym celem jest stworzenie, przy aktywnym udziale branży budowlanej, mechanizmu certyfikacji, który będzie dostosowany do potrzeb i specyfiki polskiego rynku budowlanego. Zależny nam na tym, aby podmioty dające rękojmie realizacji i zakończenia inwestycji były doceniane –
wyjaśnił Tomasz Żuchowski  p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Na koniec  zostały przedstawione plany GDDKiA na przyszłość. A te są bardzo poważne i liczymy na gotowość przedstawicieli branży i współpracę. W 2021 roku planujemy ogłosić postępowania przetargowe na zadania ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych o łącznej długości 304,4 km. Z Programu  budowy 100 obwodnic będzie to  28,7  km, a  w  przypadku zadań na sieci  (o wartości powyżej 20 mln zł)  łączna ich długość  przekroczy  330 km.  Łącznie przetargi obejmą  ponad  660  km  dróg.

Źródło: GDDKiA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI