REKLAMA
Kolej Wiadomości

Kolejne spotkanie PKP S.A. i AB LG

9 lutego 2018 r. w Wilnie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Polskich Kolei Państwowych S.A. i Kolei Litewskich (AB Lietuvos geležinkeliai).

9 lutego w Wilnie odbyło się kolejne posiedzenie zarządów PKP S.A. i AB LG. Przy okazji piątkowego posiedzenia doszło również do spotkania prezesa PKP S.A Krzysztofa Mamińskiego z Rokasem Masiulisem, ministrem łączności Litwy odpowiedzialnym za transport. W ramach posiedzenia szefowie obu kolei omówili postępy prac nad rozwojem połączeń między Polską a Litwą, zarówno w obszarze przewozów pasażerskich, jak i towarowych.

Prezesi wspólnie stwierdzili, że przywrócenie regularnego ruchu pasażerskiego jest priorytetem w układzie bilateralnym pomiędzy Polską a Litwą, a związane z tym prace będą kontynuowane.

Trasa łączącą Warszawę z Wilnem jest częścią międzynarodowego korytarza transportowego E75 prowadzącego z Warszawy do Wilna, Rygi i Tallina. Po stronie polskiej, w części dotyczącej infrastruktury, projekt ten realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Modernizacje wybranych dworców kolejowych zostaną sfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Autor: Polskie Koleje Państwowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA