REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Kolejne umowy dotyczące obwodnicy Wałcza

Szczeciński Oddział GDDKiA podpisał dwie kolejne umowy na dokończenie robót na obwodnicy Wałcza. Umowy dotyczą dokończenia węzłów drogowych i robót w zakresie BRD.

  
Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin
Zdjęcie: GDDKiA O/Szczecin
Wraz z podpisaniem tych dwóch umów zawarte zostały wszystkie najważniejsze umowy z nowymi wykonawcami obwodnicy. Na koniec tego roku planowane jest udostępnienie drogi do ruchu.

Umowy podpisane


Firma Pol-Dróg Drawsko Pomorskie za kwotę 26,5 mln złotych dokończy węzły Wałcz Wschód (DK22), Wałcz Północ (DW 163) i Witankowo. Natomiast elementy BRD, bariery, oznakowanie i ogrodzenia wykona za 19,8 mln złotych konsorcjum firm GZD i Saferoad Grawil.

Budowa obwodnicy wznowiona


Na jesieni ubiegłego roku odstąpiliśmy od umowy z poprzednim wykonawcą, który wstrzymał prace na inwestycji. Na obwodnicy pracują już nowi wykonawcy robót na trasie głównej i wiaduktach, z którymi umowy podpisaliśmy na przełomie maja/czerwca br.

Wykonywane są prace na wszystkich wiaduktach nad obwodnicą. Powstają brakujące fragmenty podbudowy z kruszywa. Ruszają również roboty bitumiczne na jezdniach głównych, w pierwszej kolejności na odcinku od węzła Wałcz Zachód do węzła Wałcz Północ, gdzie na niektórych fragmentach nie było wcześniej wykonanych warstw bitumicznych.

Łącznice i ronda na węzłach


W ramach umowy podpisanej z firmą Pol-Dróg zostaną dokończone roboty na węzłach Wałcz Północ, Wałcz Wschód i Witankowo. Roboty będą prowadzone na drogach poprzecznych dla obwodnicy – DW 163, DK22 i obecnej DK10, drogi te w rejonie węzłów zostaną przebudowane. Na węzłach Wałcz Wschód i Witankowo powstaną ronda, natomiast na węźle Wałcz Północ skrzyżowania, którymi przez łącznice będzie zapewnione połączenie z obwodnicą. Na wykonanie robót wykonawca będzie miał około 3 miesięcy.

Bariery i oznakowanie


Konsorcjum z liderem firmą GZD ma za zadanie wykonać roboty w zakresie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będzie to przede wszystkim wykonanie brakujących fragmentów barier energochłonnych, oznakowania poziomego i pionowego, ogrodzenia drogi oraz systemu informacji pogodowej. Na wykonanie tych robót wykonawca będzie miał 137 dni – około 4,5 miesiąca.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA