Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

Kolejne wsparcie finansowe dla Baltic Pipe

Projekt Baltic Pipe otrzymał kolejne dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Propozycję Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy finansowej zaakceptowały 16 lipca 2018 r. państwa członkowskie UE.

Wsparcie finansowe w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) na prace przedinwestycyjne dla projektu Baltic Pipe zostało przyznane w wyniku uruchomionego przez Komisję Europejską w marcu br. konkursu grantowego CEF Energy 2018.Działanie pod nazwą „Wzmocnienie krajowych systemów przesyłowych gazu w Polsce i Danii dla projektu Baltic Pipe” będzie realizowane przez polskiego i duńskiego operatora systemu przesyłowego – GAZ-SYSTEM oraz Energinet i obejmuje prace projektowe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę dla gazociągów lądowych w Danii oraz Polsce.

Maksymalna wysokość przyznanego dofinansowania dla całego działania wynosi 18,3 mln euro.Instrument „Łącząc Europę” (CEF)Instrument „Łącząc Europę” jest kluczowym unijnym instrumentem finansowania na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez ukierunkowane inwestycje infrastrukturalne na poziomie europejskim. Wspiera rozwój wydajnych, zrównoważonych i dobrze połączonych transeuropejskich sieci w zakresie transportu, energii oraz telekomunikacji.Projekt Baltic Pipe otrzymał już wcześniej wsparcie finansowe w ramach programu CEF. W 2015 roku dofinansowanie z CEF Energy zostało przyznane na prace analityczne i opracowanie studium wykonalności. Następnie, w 2017 roku, przyznane zostało dofinansowanie na działanie pod nazwą „Prace przygotowawcze do Projektu Baltic Pipe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę w Polsce oraz w Danii”. O podpisaniu umowy o dofinansowaniu GAZ-SYSTEM informował w maju br.

„Projekt o znaczeniu wspólnotowym” (PCI)W listopadzie 2017 r. projekt Baltic Pipe został uznany przez Komisję Europejską za „Projekt o znaczeniu wspólnotowym” (Project of Common Interest – PCI). Status ten jest przyznawany projektom infrastrukturalnym mającym szczególne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku. Projekt Baltic Pipe został uwzględniony na III liście w rozszerzonym zakresie w ramach „Planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu” (BEMIP).Status PCI został przyznany projektowi już po raz trzeci, wcześniej projekt Baltic Pipe został uwzględniony na listach PCI przyjętych kolejno w 2013 r. oraz w 2015 r.Status PCI wraz z przyznanymi funduszami w ramach programu CEF dla projektu Baltic Pipe podkreślają istotne znaczenie projektu dla realizacji celów polityki energetycznej Unii Europejskiej, m.in.: wzmocnienia konkurencji, integracji rynków gazu, podniesienia bezpieczeństwa dostaw oraz skutecznego wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju.

Autor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI