REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Kolejne wypłaty PLK dla podwykonawców Astaldi

PLK wypłaciły wczoraj około 4 mln zł należności dla kolejnych podwykonawców Astaldi. Ponad 3,1 mln zł trafiło do 3 kolejnych podwykonawców na linii Dęblin – Lublin, natomiast ok. 1 mln zł trafił do 2 kolejnych podwykonawców na linii Leszno – Rawicz.

PLK na rzecz podwykonawców Astaldi S.p.A wypłaciły już ok. 26 mln zł. Należności zostały wypłacone łącznie 12 podwykonawcom.

PLK nie pozostawiły bez wsparcia podwykonawców Astaldi S.p.A., którzy nie otrzymali należności za wykonaną pracę. Spółka podjęła nadzwyczajne działania względem regulowania należności dla podwykonawców. Określono najszybszy i zgodny z prawem sposób procedowania dokumentów, który pozwoli podwykonawcom uzyskać należności wynikające ze zobowiązań Astaldi S.p.A.

8 października PLK wypłaciły ok. 5 mln zł należności dla trzech kolejnych podwykonawców firmy Astaldi S.p.A. na linii Dęblin – Lublin. Wcześniej 4 października należności w wysokości 14 mln zł otrzymało 5 firm. 2 października były wypłaty dla podwykonawców w Lesznie. 5 października również wypłacono 0,5 mln zł podwykonawcom na linii poznańskiej.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2 października wezwały Astaldi S.p.A. wraz z konsorcjantami, do podjęcia prac na kontraktach tj. linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin w km 107.283 – 175,850 LOT C oraz linii Poznań – Wrocław „Przebudowa układów torowych wraz z  infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, odcinek granica województwa dolnośląskiego – Leszno”.

W związku z niepodjęciem przez Astaldi S.p.A. i konsorcjantów prac na obu kontraktach, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 5 października złożyły oświadczenia o odstąpieniu od obu umów z winy Konsorcjantów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. analizują najskuteczniejsze warunki do szybkiej kontynuacji prac objętych powyżej opisanymi kontraktami.

Autor: Magdalena Janus, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA