REKLAMA
Kolej Tunele Wiadomości
2 Minuty czytania

Kolejny etap prac na linii Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec

Budowa podziemnej linii kolejowej Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec wchodzi w kolejny etap. W Łodzi są wszystkie elementy 2 maszyn TBM do drążenia tuneli. Inwestycja PLK warta jest ponad 1,7 mld zł.

 
W Łodzi są dwie maszyny do drżenia tuneli. Mniejsza tarcza wydrąży 4 jednotorowe tunele o średnicy 8,5 metra i łącznej długości ok.4,5 km. Transportem rzecznym oraz drogowym dojechały w czerwcu wszystkie elementy dużej maszyny ok. 1560-tonowej o ponad 13 średnicy i 110 m długości. Tunel, który wykona będzie miał ok. 3 km długość i średnicę 12,7 m.

Wykonawca przygotowuje komory startowe do drążenia tuneli, w których w następnej kolejności zmontowane zostaną tarcze. W rejonie ul. Stolarskiej i Odolanowskiej wykonane zostały ściany komory zachodniej, gdzie umieszczona zostanie duża tarcza TBM. Budowane są ściany tzw. łącznika między szybem zachodnim a wschodnim. Docelowo komora dla dużej maszyny TBM będzie miała 26,5 m głębokości oraz do 30 m szerokości.

Przy komorze startowej dla mniejszego TBM w rejonie ul. Długosza prace obejmują m.in. ściany szczelinowe i przygotowanie ścian komory. Pracuje specjalistyczny sprzęt.

Zaawansowane są prace projektowe podziemnych przystanków Łódź Polesie i Łódź Śródmieście. Wykonawca ma uwzględnić w projekcie dodatkowy, trzeci przystanek Łódź Koziny (robocza nazwa).

Tunel połączy Polskę


Budowa tunelu średnicowego to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Inwestycja zapewni szybsze połączenie przez centrum miasta, a także przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski. Dzięki budowie tunelu, dworzec Łódź Fabryczna z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec).

W ramach projektu powstaną dwa przystanki – Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, które będą zintegrowane z komunikacją miejską i ułatwią mieszkańcom codzienne podróże.

Projekt pn. „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi ponad 1,7 mld zł z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł.

Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zdjęcie: L. Brylowski
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA