REKLAMA
Kolej Wiadomości
1 Minuta czytania

Kolejny etap prac Trakcji PRKiI w Małaszewicach

Na stacji Małaszewicze Południowe oddano do eksploatacji parzystą stronę stacji płynnie przechodząc do prac na stronie nieparzystej. Wykonawcą inwestycji jest spółka Trakcja PRKiI.

Zdjęcie: Trakcja PRKiI
Zdjęcie: Trakcja PRKiI
Stacja Małaszewicze Południowe stanowi ważny element Stacji Małaszewicze, częścią której jest jeden z największych w Polsce i Europie tzw. suchych portów przeładunkowych o znaczeniu międzynarodowym. Przedmiotem prac była przebudowa układu torowego stacji Małaszewicze Południowe wraz z modernizacją podtorza, budową odwodnienia, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki, srk, teletechniki, obiektów inżynieryjnych oraz postawieniem nowego budynku nastawni. Prace objęły modernizację 11 torów o łącznej długości blisko 6 km oraz zabudowę 15 nowych rozjazdów. Oddano do eksploatacji nowy dwukondygnacyjny budynek nastawni lokalnej, w którym znajdują się m.in. pomieszczenia dla dyżurnych ruchu z trzema stanowiskami, pomieszczenia komputerowe, stanowisko dla agregatu prądotwórczego, rozdzielnia SRK i UPS, a także trzy wydzielone pomieszczenia socjalne wraz z wyposażeniem.

Zakres robót budowlanych w zakresie branży srk obejmował m.in. zabudowę nowych sygnalizatorów świetlnych czy elektromagnesów torowych stanowiących element systemu hamowania pociągów. W ramach przedmiotowego kontraktu stacja Małaszewicze zostanie włączona do systemu zdalnego sterowania z LCS Terespol.

Dzięki modernizacji prędkość pociągów pasażerskich wzrośnie do 160 km/h i 120 km/h dla ruchu towarowego. Zwiększy się również efektywność wykorzystania linii kolejowej, co znacząco wpłynie na poprawę oferty przewozowej przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji infrastruktury. Sprawne przełączenie ruchu i przejście z robotami budowlanymi ze strony parzystej na stronę nieparzystą stacji było możliwe dzięki intensywnemu prowadzeniu prac w czasie nocnych i dobowych zamknięć torowych.

Tekst i zdjęcie: Robert Kuczyński, Trakcja PRKiI S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA