REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Kolejny etap remontu na autostradzie A4

Od 16 września wykonawca przystąpi do ustawiania oznakowania i barier separacyjnych na odcinku autostrady A4 od km 266 do km 269 (okolice MOP Wysoka). Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 60 km/h.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole
Ruch na tym odcinku zostanie przełożony z jezdni północnej na jezdnię południową, a kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i Wrocławia.

Aktualnie  trwają prace przy wykonywaniu warstw  wiążącej  i  ścieralnej oraz prace wykończeniowe na   poboczach.  Jednocześnie  w ramach  prac  mostowych  malowane są  bariery  i gzymsy,  oraz  wykonywana jest  dylatacja  bitumiczna. 

Informacje o prowadzonym remoncie są wyświetlane na tablicach zmiennej treści. Na dojazdach i na długości remontu zapewniona jest woda dla kierowców, a na dojazdach do remontu ustawione są toalety przenośne. Apelujemy do kierowców o ostrożność  i  stosowanie  się do wprowadzonego na tym odcinku oznakowania, ograniczenia  prędkości oraz  jazdy na suwak, co przyczynia się do minimalizowania zatorów na drodze. 

Zakres remontu A4


Zakres prac przewidzianych remontem na odcinku ok. 12 km obejmuje nie tylko wymianę całej warstwy ścieralnej i  wiążącej, ale również odcinkowo podbudowę, remont odwodnienia oraz wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. W ramach prac przeprowadzony  zostanie  remont obiektów mostowych, montaż punktowych elementów odblaskowych, profilowanie zawyżonych lub zaniżonych poboczy gruntowych wraz z obsianiem trawą. Zamontowane zostaną  barier linowe  na przejazdach awaryjnych oraz wymienione  bariery  betonowe.  Prace remontowe  planujemy zakończyć do końca listopada br.

Źródło: GDDKiA O/Opole
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA