REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Kolejny etap remontu ul. Dworcowej w Sanoku

Dzisiaj na remontowanej ul. Dworcowej w Sanoku (DK84) wprowadzony zostanie kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Prace remontowe realizowane są w ramach budowy obwodnicy miasta i potrwają do końca czerwca br.

Remont ul. Dworcowej w Sanoku, fot. GDDKiA O/Rzeszów
Remont ul. Dworcowej w Sanoku, fot. GDDKiA O/Rzeszów
W związku z kontynuacją remontu ulicy Dworcowej w Sanoku, 6 maja 2019 r. planowane jest wprowadzenie kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu. Na remontowanym odcinku ruch samochodowy zostanie przekierowany na prawy pas, a ruch pieszych na nowy chodnik po prawej stronie.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych prac, przestrzeganie oznakowania i wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem.

Zakres remontu obejmuje m.in.:
– frezowanie nawierzchni bitumicznej,
– rozbiórkę nawierzchni bitumicznych chodników, obrzeży wraz z rozebraniem ław betonowych oraz krawężników z rozbiórką ław betonowych,
-e lementy drogowe: wykonanie obrzeży wraz z ławą betonową z oporem, a także krawężników wraz z ławą betonową z oporem,
– nawierzchnia jezdni:
1. Oczyszczenie i skropienie podłoża emulsją asfaltową.
2. Wykonanie nawierzchni betonu asfaltowego – warstwa profilująca.
3. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową.
4. Wykonanie nawierzchni z SMA – warstwa ścieralna.
– nawierzchnia chodnika: wykonanie warstwy profilującej z kruszywa do 10 cm a następnie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
– odwodnienie drogi: regulacja pionowa wpustów ulicznych,
– odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego.

W ramach budowy obwodnicy Sanoka, planowany jest także remont ul. Lipińskiego w ciągu DK84 (od km 1+800 do km 3+000). Tutaj prace rozpoczną się we wrześniu br.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA