REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Kolejny kontrakt Mostostalu Warszawa z Vantage Development

23 grudnia 2021 r. spółki Mostostal Warszawa i Vantage Development podpisały umowę na realizację zespołu budynków mieszkalnych przy ul. R. Rembielińskiego w Łodzi. Wartość umowy to 65,30 mln zł netto.

– To kolejna inwestycja, którą Mostostal Warszawa zrealizuje dla  Vantage Development. To, że nasi partnerzy wracają do Mostostalu z  kolejnymi zleceniami, to dowód na najwyższą jakość naszej pracy – mówi Maciej Sasak, Dyrektor Obszaru Wschodniego w  Mostostalu Warszawa. – Zwraca również uwagę, że jesteśmy coraz bardziej obecni w  Łodzi. Podpisany dzisiaj kontrakt będzie trzecią inwestycją, którą Mostostal Warszawa obecnie realizuje w  tym mieście.

Inwestycja, którą zrealizuje spółka dla  Vantage Development, to zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych ze wspólnym garażem podziemnym i  lokalami usługowymi z  wewnętrzną i  zewnętrzną infrastrukturą techniczną. Zakres prac zleconych Mostostalowi Warszawa obejmuje również zagospodarowanie i  uzbrojenie terenu, w  tym w  zbiornik retencyjny wód opadowych, małą architekturę i  zieleń, budowle towarzyszące, a także układ komunikacyjny. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. R. Rembielińskiego w  Łodzi.

Poza wyżej opisanym zespołem budynków, obecnie Mostostal Warszawa realizuje dla  Vantage Development dwie inwestycje w  Poznaniu.

Źródło: tekst Mostostal Warszawa S.A., www.mostostal.waw.pl
 

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA