REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Kolejny krok do budowy obwodnicy Dobiegniewa

15 maja br. do Burmistrza Miasta Dobiegniew trafił wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 22.

 

Grafika: GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/
Grafika: GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/

Obwodnica powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Złożenie wniosku o wydanie DŚU jest zwieńczeniem trwających kilka lat prac przygotowawczych. We wrześniu 2020 roku podpisano umowę z firmą Mosty Katowice na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z wykonaniem elementów koncepcji programowej (STEŚ-R) dla obwodnicy Dobiegniewa. Wydanie DŚU pozwoli na dokończenie drugiego etapu tego opracowania, a także zatwierdzi najkorzystniejszy wariant przebiegu drogi, dla którego prowadzone będą dalsze, bardziej szczegółowe prace projektowe. Co ważne, w toku postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania DŚU prowadzone będą również konsultacje społeczne.

Wariant preferowany

Składając wniosek o DŚU GDDKiA prezentuje kilka wariantów przebiegu,  wskazując jeden jako preferowany. Wszystkie zaproponowane warianty przebiegu obwodnicy Dobiegniewa omijają miasto od strony południowej, co wynika z uwarunkowań terenowych. Występują tam znacznie korzystniejsze warunki gruntowo-wodne. Po stronie północnej miasta znajdują się jeziora i stawy mocno ograniczające możliwość poprowadzenia nowej drogi. 

Wśród czterech opracowanych wariantów (z podwariantami), jako preferowany wskazano wariant 4C (żółty). Został on oceniony jako najkorzystniejszy pod względem techniczno-ekonomiczno-środowiskowym w przeprowadzonej analizie wielokryterialnej, a także zyskał największe poparcie społeczne. Przy jego opracowywaniu uwzględniono wnioski, które trafiły do GDDKiA  w wyniku przeprowadzonej jesienią 2021 roku akcji informacyjnej z udziałem lokalnej społeczności. 

Długość odcinka w wariancie preferowanym wynosi ok 5,9 km, a w jego ciągu mają powstać cztery skrzyżowania z istniejącymi drogami, dwa wiadukty drogowe, jeden kolejowy i most nad Mierzęcką Strugą. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Zielona Góra, www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA