REKLAMA
Drogi Wiadomości

Kolejny przetarg dotyczący S5 Poznań – Wronczyn

Poznański oddział GDDKiA ogłosił przetarg dotyczący zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych obiektów zarówno obiektu MS-6 oraz MS-7 w ciągu drogi ekspresowej S5 Poznań – Wronczyn.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
Zdjęcie: GDDKiA O/Poznań
                      W ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, odcinek Poznań – Wronczyn w roku poprzednim zostały wykonane prace mające na celu zabezpieczenia przed okresem zimowym, konstrukcji stalowych obiektu MS7. Obecnie ogłosiliśmy postępowanie przetargowe dotyczące zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych obiektów zarówno obiektu MS-6 oraz MS-7. Termin składania ofert został wyznaczony na 7 lipca do 9:45.

Kryteria oceny i wyboru ofert:
– Cena – 60%, 
– Skrócenie terminu realizacji zadania – 15% ,
– Kwalifikacje kadry – 12%, 
– Główny specjalista ds. technologii i materiałów – 12%, 
– Zatrudnienie osoby bezrobotnej – 1%.

Czas na wykonanie wszystkich robót wynosi maksymalnie 90 dni.

Źródło: GDDKiA O/Poznań
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA