REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Kolejny przetarg na rozbudowę DK65 Olecko – Gąski

Olsztyński Oddział GDDKiA ogłosił kolejny przetarg na rozbudowę blisko 6 km odcinka drogi krajowej nr 65 Olecko – Gąski. Drogowcy czekają na oferty do 18 października br.

Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn, www.gov.pl/web/gddkia-olsztyn/

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena. Na realizację zadania wykonawca robót będzie miał 16 miesięcy. Do tego terminu nie wlicza się okresów zimowych liczonych od 16 grudnia do 15 marca.

Dlaczego unieważniono poprzedni przetarg?

Wartość najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie rozbudowy tego odcinka. Dlatego też, na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważniono postępowanie przetargowe.

Co zostanie wykonane?

Zakres zadania obejmie wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś i szerokości 8 m. W ramach inwestycji zostaną zlikwidowane nienormatywne łuki pionowe i poziome, rozbudowane będą trzy skrzyżowania. Powstanie chodnik o długości ponad 700 m, trzy przejścia dla pieszych oraz sześć zatok autobusowych. Przebudowane zostaną przepusty oraz obiekt mostowy. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków budżetu państwa.

Cel inwestycji

Głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków komunikacyjnych oraz dostosowanie parametrów drogi do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. Poprawa geometrii drogi i jej równości przyczyni się do zwiększenia komfortu jazdy podróżujących. Na poprawę bezpieczeństwa wpłynie rozbudowa skrzyżowań zwykłych do skrzyżowań skanalizowanych wraz z budową oświetlenia oraz budową dodatkowych pasów ruchu do skrętu w lewo na wlotach drogi krajowej. Przejścia dla pieszych wraz z budowanymi chodnikami przy skrzyżowaniach umożliwią bezpieczne korzystanie przez pieszych z zatok autobusowych i komunikacji publicznej.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA