Budownictwo Wiadomości

Komentarz Prezesa Unibep do wyników Grupy Unibep za 2019 r.

Grupa Kapitałowa Unibep zakończyła rok 2019 zyskiem netto w wysokości 30 mln zł, czyli z 9% wzrostem w stosunku do roku 2018, przy sprzedaży 1,66 mld zł, czyli na poziomie porównywalnym do roku ubiegłego.

Zdjęcie: Unibep
Zdjęcie: Unibep
Są to wyniki zgodne z oczekiwaniami zarządu i wpisują się w zamierzenia na cały rok 2019. W portfelu zamówień posiadamy zlecenia w części budowlano-infrastrukturalnej na kwotę ok. 1,9 mld zł (w tym ok. 1,3 mld zł na 2020 r.). W każdym segmencie działalności prowadzimy aktywną akwizycję, by budować portfel z myślą o roku 2021 i latach kolejnych. Na koniec roku znacznie poprawiliśmy stan gotówki w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Tekst i zdjęcie: Unibep S.A.

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI