REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Kończą się prace asfaltowe na DK91 Markowice – Brudzowice

Wykonawca zbliża się do zakończenia całości prac na odcinku drogi krajowej nr 91 Markowice – Brudzowice. Udostępnienie tego ponad 5-kilometrowego odcinka DK91 planowane jest na przełomie czerwca i lipca. Zaawansowanie prac osiągnęło już 95 procent.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Co się dzieje na budowie

Trwa przebudowa alternatywnej trasy dla autostrady A1 – odcinka DK91 pomiędzy Markowicami a Brudzowicami. Od zeszłego roku kierowcy mogą korzystać z jezdni prawej po której poruszają się po warstwie wiążącej. Prace na jezdni przeciwnej w kierunku północnym, zbliżają się już ku końcowi. Zakończyły się już roboty ziemne i prace przy warstwach konstrukcyjnych a rozpoczęto układanie ostatniej warstwy nawierzchni – ścieralnej. Wcześniej zostały zamontowane bramownice do drogowej sygnalizacji świetlnej, montowane jest również oświetlenie drogowe. Trwają prace brukarskie, a pod koniec miesiąca rozpocznie się humusowanie pasa rozdziału oraz skarp po lewej stronie jezdni. Następne w planie jest umocnienie poboczy oraz montaż energochłonnych barier stalowych i docelowego oznakowania poziomego. Pod koniec maja planowane jest przełożenie ruchu na jezdnię lewą i przystąpienie do wykonania warstwy ścieralnej na jezdni prawej wraz z wykonaniem docelowego oznakowania pionowego i poziomego oraz montaż dodatkowych barier energochłonnych z elementami bezpieczeństwa ruchu.

Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki komunikacyjne

Zakres prac na tych odcinkach obejmuje dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 t/oś i przebudowę skrzyżowań, budowę ciągów pieszych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wpłynie m.in. wykonanie oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnych. Działania z zakresu ochrony środowiska obejmą przebudowę i budowę przepustów, rowów przydrożnych, płotków herpetologicznych i osadników zawiesin.

DK91

Modernizowany, 5-kilometrowy odcinek DK91 przebiega przez miejscowości Winowo, Zabijak i Brudzowice w województwie śląskim. Inwestycja obejmuje jednocześnie przebudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi, remont poboczy i nawierzchni na obiekcie inżynierskim, budowę chodników, rowów czy kanalizacji deszczowej. Wykonane zostaną również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ochrony środowiska oraz kanały technologiczne i oświetlenie drogowe.

Umowa i finansowanie

Wartość kontraktu to ponad 69 mln zł brutto. 19 stycznia 2022 r. nastąpiło podpisanie umowy na przebudowę DK91 między Markowicami a Brudzowicami firm NDI, NDI SOPOT oraz „SP” Sine Midas Stroy z pierwotnym terminem zakończenia przypadającym w lipcu 2023 r. Jednakże z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych robót między innymi: rozbiórki starej nawierzchni klinkierowej, podbudowy betonowej, zwiększonej grubości warstw bitumicznych oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych termin realizacji został wydłużony do 24 kwietnia br. Aktualnie trwa analiza kolejnych roszeń terminowych. Inwestycja finansowana jest ze środków budżetowych państwa oraz z Krajowego Funduszu Drogowego.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA