REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Kończy się budowa obwodnicy Myśliny

Budowa obwodnicy Myśliny w ciągu drogi krajowej nr 46 rozpoczęła się w lipcu 2018 r. Obwodnica powinna zostać oddana w IV kwartale br. Całkowita wartość kontraktu to ponad 40,7 mln zł.

 
Prace na obwodnicy Myśliny, fot. GDDKiA O/Opole
Prace na obwodnicy Myśliny, fot. GDDKiA O/Opole
Prace na obwodnicy Myśliny, fot. GDDKiA O/Opole
Prace na obwodnicy Myśliny, fot. GDDKiA O/Opole
Ostatnia prosta na budowie

Aktualnie wykonywane są prace wykończeniowe na obiektach mostowych, układane są kolejne warstwy nawierzchni bitumicznych na ciągu głównym obwodnicy oraz na drogach serwisowych. Z robót branżowych wykonawca przystąpił do kładzenia kabli pod oświetlenie drogowe, a w najbliższym czasie przystąpi do montażu słupów oświetleniowych. Realizowane są także roboty związane z wykonaniem ekranów akustycznych, a także roboty brukarskie na skrzyżowaniu DK46 z ul. Opolską i Parkingową.

Liczby robią wrażenie…


Obwodnica Myśliny w całości powadzona jest w nasypie. Mimo, że jest to niewielka inwestycja w skali kraju, to do wykonania było wbudowanie prawie 200 tys. m3 nasypu na odcinku zaledwie 3 km. Miejscami osiąga on nawet 8 metrów wysokości.

Sprawniej i bezpieczniej


Obwodnica Myśliny stanowić będzie kontynuację wybudowanej obwodnicy Dobrodzienia i całościowo będzie pełnić rolę obwodnicy miejscowości: Myślina i Dobrodzień, tworząc łącznie funkcjonalny i bezpieczniejszy niż dotychczasowy odcinek o długości 9,6 km. Dzięki jej budowie poprawi się przepustowość ulic i płynność ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy. Wpłynie to na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Myśliny. W celu odpowiedniego skomunikowania ruchu pieszego, zostanie wybudowanych ok. 400 m chodników dla pieszych.

Wyeliminowanie z ruchu miejskiego pojazdów ciężkich przyczyni się do zmniejszenia hałasu i wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska. Wybudowanych zostanie niespełna kilometr ekranów akustycznych. Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, zapewni komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skróci czas podróżujących na trasie relacji Opole – Warszawa. Realizacja inwestycji wpłynie na lepszą komunikację z terenami inwestycyjnymi i przyczyni się do rozwoju gospodarczego w sąsiedztwie obwodnicy, drogi krajowej nr 46 oraz w powiecie oleskim.

Dofinansowanie ze środków UE


25 czerwca 2019 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na dofinansowanie budowy obwodnicy Myśliny ze środków unijnych. Wartość dofinansowania z UE: 35 507 101,85 zł.

Kalendarium


Przygotowania do budowy obwodnicy Myśliny trwały od kilkunastu lat. Koncepcję Programową opracowano w lutym 2004 roku, decyzję środowiskową otrzymaliśmy w styczniu 2007 roku, a pozwolenia na budowę zostało wydane w listopadzie 2008 roku. Jednakże brakowało ostatecznego potwierdzenia finansowania. Dopiero po pozyskaniu zabezpieczenia środków i wszczęciu postępowania przetargowego w listopadzie 2017 roku wyłoniliśmy wykonawcę.

W czerwcu 2018 r. podpisaliśmy umowę z konsorcjum firm Bitum Sp. z o.o. (Lider), Drog-Bud Sp. z o.o. (partner), Nowak-Mosty Sp. z o.o. (partner). Kontrakt opiewa na kwotę ok. 40,7 mln zł. Wykonawca Robót rozpoczął prace w lipcu ubiegłego roku. Pierwszy kamień milowy w postaci osiągnięcia 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej został osiągnięty w marcu tego roku. W chwili obecnej wykonawca zrealizował ok. 70% wszystkich robót.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Opole

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA