REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Kończy się budowa S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza

Katowicki Oddział GDDKiA informuję, że zakończono już większość robót drogowych i mostowych na budowie drogi ekspresowej S1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza. Dla części obiektów inżynierskich uzyskano już decyzje pozwolenia na użytkowanie umożliwiające dopuszczenie do ruchu.

Zdjęcie: GDDKiA O/Katowice, www.gov.pl/web/gddkia-katowice/

Co zostało już wykonane i co obecnie się dzieje na budowie?

W ramach robót branżowych zakończono przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, została wykonana przebudowa wodociągów miejskich i wody przemysłowej należącej do Huty Katowice, a także zakończono przebudowy gazociągów przesyłowych należących do PSG oraz Gaz System‎. Wykonano przebudowę linii wysokiego napięcia kolidującą z realizowaną drogą ‎ekspresową, zrealizowano roboty związane z przebudową sieci teletechnicznych oraz elektroenergetycznych. Wybudowano 13 obiektów inżynierskich: dwa mosty, cztery wiadukty, dwie kładki dla pieszych oraz siedem przejść dolnych dla zwierząt. Zrealizowano także drogi dojazdowe i łącznikowe, co znacząco usprawniło komunikację lokalną dla okolicznych mieszkańców.

Na terenie budowy sukcesywnie przybywa nowej nawierzchni bitumicznej: wbudowano około 150 000 ton mieszanek mineralno-asfaltowych, a roboty te zostaną zakończone jeszcze w bieżącym miesiącu. Wykonawca realizuje ostatnie prace wykończeniowe. Równolegle montowane są bariery energochłonne, ekrany akustyczne, oznakowanie, ogrodzenie i inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Trwają także prace porządkowe.

Dodatkowy zakres prac

23 stycznia zawarto aneks regulujący wykonanie dodatkowych robót budowlanych w obrębie węzła Dąbrowa Górnicza Pogoria. Wykonawca wyburzy istniejący wiadukt drogowy nad DK1 w ciągu DW 796 (ul. Armii Krajowej), a w jego miejsce wybuduje nowy, dostosowany do parametrów drogi ekspresowej S1 wiadukt.

Nowy wiadukt zaprojektowano jako dwuprzęsłowy o konstrukcji z belek prefabrykowanych typu T, zespolonych płytą betonową wykonaną na budowie. Rozpiętości przęseł w osi konstrukcji wynoszą 21,5 i 22 m. Przekrój poprzeczny ustroju nośnego będzie składał się z 14 belek prefabrykowanych. Wiadukt zostanie dostosowany do obowiązujących parametrów bezpieczeństwa – w szczególności zapewniania odpowiedniej widoczności na drodze wojewódzkie nr 796. Przebudowane zostaną także dojazdy na wiadukt, oświetlenie i kanalizacja w rejonie obiektu.

W trakcie rozbiórki istniejącego wiaduktu oraz budowy nowego organizacja ruchu w rejonie węzła będzie kilkukrotnie zmieniana. Zakończenie budowy obiektu i dopuszczenie go do ruchu wraz z uruchomieniem przebudowanego węzła Pogoria planowane jest do końca 2024 r.

Kalendarium

Kontrakt w formule „Projektuj i buduj” z firmą Budimex podpisano ‎11 września 2020 roku. 24 stycznia 2023 roku uzyskano zamienną decyzję ZRID, co umożliwiło płynną realizację robót budowlanych.‎ W ramach inwestycji powstaje nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S1 o długości 6,95 km z dwoma węzłami: Dąbrowa Górnicza Ząbkowice oraz Dąbrowa Górnicza Pogoria. Nowa droga będzie biegła w śladzie już istniejącej trasy.

W efekcie realizacji drogi ekspresowej S1 polepszeniu ulegnie komfort jazdy pomiędzy ‎aglomeracją ‎górnośląską i przyległymi terenami, w tym z portem lotniczym w Pyrzowicach, ‎z autostradą A1 oraz ‎dojazdami do przejść granicznych.

Terminy realizacji

Pierwotny termin zakończenia realizacji przypadał na 11 grudnia 2023 r. Po podpisaniu aneksów terminowych uwzględniających uzasadnione roszczenia wykonawcy, zakończenie robót powinno nastąpić do 24 czerwca 2024 r. Z wyjątkiem węzła Pogoria, który zostanie oddany do użytkowania wraz z nowo wybudowanym wiaduktem do 31 grudnia 2024 r.

Finansowanie inwestycji

Wartość umowy głównej na wykonie robót budowlanych opiewa na kwotę: 282 122 728,56 zł.

26 listopada 2020 r. GDDKiA podpisała umowę o dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu to 302 519 189 zł, przy czym maksymalna kwota dofinansowania z UE wyniesie 168 399 881,53 zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA