REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Konferencja Europa Karpat w Przemyślu

W dniach 27-28 lutego w Przemyślu odbyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji Europa Karpat, która już od kilkunastu lat jest jednym z najważniejszych forów dyskusji na temat współpracy i integracji państw regionu karpackiego.

 
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury
W wydarzeniu wzięli udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W ramach kolejnej już odsłony konferencji Europa Karpat przedyskutowane zostały najważniejsze wyzwania stojące przed rozwojem transportu w regionie. W tegorocznej edycji uczestniczyli ministrowie z Polski, Czech, Litwy, Ukrainy, Rumunii oraz Węgier.

– Transport w naszej części Europy, nie tylko w ramach grupy V4, ale przede wszystkim w układzie północ-południe, o czym świadczy udział w spotkaniu przedstawicieli z Litwy, Ukrainy i Rumunii – to silnie konkurencyjny dział gospodarki, który znajduje się obecnie na etapie dużych, modernizacyjnych przeobrażeń strukturalnych. Spójny system infrastrukturalny wpływa na efektywność łańcuchów logistycznych, warunkujących możliwość pobudzenia wzrostu gospodarczego –
powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Istotnym elementem konferencji był panel „Infrastruktura Północ-Południe 2040. Zielony Ład – Bezpieczeństwo na drodze. Bezpiecznie i blisko dla podróżnych. Bezpiecznie dla środowiska”, poświęcony redefinicji polityki transportowej Unii Europejskiej wyrażonej w nowej Strategii Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności i określającej nowe priorytety dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zgodnie z koncepcją omówioną w takcie panelu, trzema kluczowymi filarami nowoczesnej, zrównoważonej polityki transportowej pozostaną: klimat, infrastruktura i bezpieczeństwo. Uczestnicy konferencji zwrócili szczególną uwagę na coraz większe znaczenie koncepcji zrównoważonego rozwoju systemu transportowego, który spełni potrzeby społeczeństwa i gospodarki, jednocześnie minimalizując jego niepożądany wpływ na klimat oraz oddziałując na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podczas rozmowy minister Andrzej Adamczyk oraz ministrowie transportu państw Europy Centralnej poruszyli również kwestę realizacji międzynarodowych szlaków transportowych na osi północ-południe. Dotyczy to w szczególności projektu Via Carpatia oraz inwestycji zlokalizowanych w ramach korytarza sieci bazowej TEN-T.

– Polska od lat promuje i realizuje liczne projekty transportowe. Bez inwestycji infrastrukturalnych, współfinansowanych w znacznej mierze ze środków unijnych, zwiększenie spójności terytorialnej i poprawa dostępności transportowej naszego regionu nie byłyby możliwe –
oznajmił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Tekst: Ministerstwo Infrastruktury
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA