REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Konferencja „Krajowy Punkt Dostępowy narzędziem wsparcia jakości podróży”

Podczas organizowanej przez GDDKiA konferencji „Krajowy Punkt Dostępowy narzędziem wsparcia jakości podróży” zaprezentowane zostały efekty prac wybranych państw europejskich nad krajowymi punktami dostępowymi do danych o warunkach ruchu (KPD), ze szczególnym uwzględnieniem uruchomionego 6 grudnia 2017 r. polskiego KPD, zrealizowanego w ramach europejskiego projektu CROCODILE 2.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Konsorcjum Projektu EU European ITS Platform a koordynatorem konferencji jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA.

Zgromadzeni podczas konferencji zapoznali się z rezultatami prac oraz korzyściami jakie płyną ze współpracy z Krajowym Punktem Dostępowym w celu zapewnienia kierowcom aktualnej i rzetelnej informacji o utrudnieniach.

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, organizacji międzynarodowych, beneficjentów projektu CROCODILE 2 oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędów Marszałkowskich i Województw, zarządców dróg samorządowych, służb, mediów oraz dostawców usług dla podróżnych.

Co KPD zaoferuje kierowcom?

KPD i współpraca zarządców dróg jaką umożliwi będzie się przekładać na komfort i jakość użytkowników dróg. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia na drodze prowadzący pojazd zostanie poprowadzony objazdem, otrzyma bieżącą (sprawdzoną) informację o czasie przejazdu pomiędzy z punktu A do punktu B, gdzie może zaparkować (gdzie są wolne miejsca).

Kierowca będzie mógł otrzymać ostrzeżenia o zjawiskach (np. jadącym pod prąd pojeździe, gwałtownych zjawiskach atmosferycznych lub uszkodzonym pojeździe blokującym jeden z pasów ruchu). Ponadto kierujący pojazdem otrzyma instrukcje jak się zachować, żeby jego podróż przebiegała bezpieczniej i płynniej.

Kierowca będzie otrzymywał zestaw informacji, rekomendacji lub instrukcji zachowania dwutorowo, „klasycznie”, czyli poprzez znaki drogowe, tablice zmiennej treści, czy sygnalizatory świetlne, a także pośrednio poprzez jego własne urządzenia końcowe m.in. nawigacje, smartfony, social media, telewizję, radio, CB.

Usługa KPD

Usługa KPD to jednolity w skali kraju punkt dostępowy do danych użytecznych przy tworzeniu serwisów informacji dla podróżnych, która jest złożona z bazy danych i oprogramowania. Usługa realizowana jest w ramach projektów „Budowa Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu” (KPD1) oraz „Budowa Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu 2” (KPD2), które uzyskały dofinansowanie z funduszu CEF (ang. Connecting Europe Facility) w ramach europejskich projektów CROCODILE 1 i CROCODILE 2.

Bezpośrednimi odbiorcami usługi KPD są zarządcy dróg na wszystkich szczeblach administracyjnych, służby ratownicze oraz komercyjni dostawcy i odbiorcy danych. Pośrednio dane będą przekazywane przez powyższe podmioty do podróżujących, zwiększając komfort i bezpieczeństwo podróży. Usługa KPD zapewnia jednolity interfejs komunikacyjny, zgodny z wymaganiami Komisji Europejskiej, który umożliwia zainteresowanym podmiotom jego łatwą implementację w posiadanych systemach. Opis sposobu „podłączenia” do KPD został określony w specyfikacjach technicznych.

Autor: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA