REKLAMA
Kolej Wiadomości

Koniec sporu zbiorowego w SOK

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei 9 maja 2024 r. zawarła porozumienie ze Związkami Zawodowymi. Podpisany dokument kończy i rozwiązuje spór zbiorowy wszczęty 22 grudnia 2023 r. Wspólne rozmowy doprowadziły do wypracowania konsensusu pomiędzy stronami.

Zdjęcie: SOK, www.plk-sa.pl

– Cieszę się, że wspólne rozmowy ze Związkami Zawodowymi szybko doprowadziły do osiągnięcia konsensusu. Podpisane porozumienie kończy spór zbiorowy i pozwala na wypracowanie klarownych zasad działania, a tym samym poprawę warunków pracy pracowników Straży Ochrony Kolei – mówi Jarosław Garstka, komendant główny Straży Ochrony Kolei.

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei wypracowała z przedstawicielami związków zawodowych zasady związane z organizacją i kulturą pracy oraz sposobem wynagradzania. Kierownictwo SOK zadeklarowało również gotowość do omówienia kwestii dotyczących wprowadzenia zmian w polityce antymobbingowej i przeciw dyskryminacyjnej oraz zasad work-life balance. Ponadto uzgodniono powołanie komisji BHP przy Komendzie Głównej SOK, w skład której wejdą kandydaci zgłoszeni przez przedstawicieli związków zawodowych, a także zasady współpracy ze Związkami Zawodowymi.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA