REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
4 Minuty czytania

Konkurs „Budowa Roku 2018”

– Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jeszcze w tej kadencji chce sfinalizować prace nad nowelizacją ustawy Prawo budowlane – mówił wiceminister Artur Soboń przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia konkursu Budowa Roku 2018.

 
Wiceminister Artur Soboń, fot. MIiR
Wiceminister Artur Soboń, fot. MIiR
                W tegorocznej 29. edycji prestiżowych nagród dla najbardziej udanych i wyróżniających się obiektów budowlanych zgłoszono 35 inwestycji. Laureaci konkursu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa „Budowa Roku 2018” podczas budowy lub modernizacji stosowali najwyższe standardy polskiej branży budowlanej.

Konkurs służy promocji polskiego budownictwa. Zgłoszone budowy wykorzystują najnowocześniejsze technologie, nowoczesną organizację procesu inwestycyjnego, ale każda z nich stanowi wzór do naśladowania dla całej branży.

– Wszystkie zmiany, które proponujemy są wypracowywane z izbami, inwestorami, wszystkimi od których zależy powodzenie procesu inwestycyjno-budowlanego. W naszych planach jest przeprowadzenie nowelizacji prawa budowlanego –
mówił wiceminister Artur Soboń.
Dobre prawo budowlane


Najistotniejszą zmianą dla budujących będzie zmniejszenie zakresu dokumentów potrzebnych na etapie składania wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenie. Ustawa zakłada wprowadzenie granicznego, pięcioletniego terminu dla stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom skuteczniej będzie egzekwowany, przewidziany w Prawie energetycznym, obowiązek podłączania budynków do sieci ciepłowniczej. Projektant będzie sprawdzał czy budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne można podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej. Jeśli przedsiębiorca zarządzający siecią będzie opóźniał wydanie warunków przyłączenia do sieci, zapłaci karę za każdy dzień zwłoki. Te zmiany wynikają z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Jest też zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. Ważna zmiana poprawiająca bezpieczeństwo budynków dotyczy starych – co najmniej 20-letnich – samowoli budowlanych. Łatwiej będzie je zalegalizować, co pozwoli włączyć je w system kontroli bezpieczeństwa. Warunkiem skorzystania z uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie przedstawienie ekspertyzy technicznej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Budownictwo ma się dobrze na szczycie


Od stycznia do maja 2019 r. oddano do użytkowania rekordową liczbę ponad 79 tys. mieszkań. To najlepszy wynik od prawie 30 lat. Według wstępnych danych GUS to o 12,6% więcej niż rok wcześniej. Liczba mieszkań wybudowanych indywidualnie wzrosła rok do roku o 2,1%. W przypadku mieszkań deweloperskich przeznaczonych do sprzedaży wzrost w tym okresie wyniósł 20,4%. Dane te świadczą o mocnych fundamentach polskiej gospodarki.

Prognozy dotyczące rozwoju budownictwa są dobre. W pierwszych 5 miesiącach 2019 roku rozpoczęto budowę ponad 96 tys. mieszkań, czyli o 5,5% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szacuje się, że na koniec maja 2019 r. w budowie pozostawało prawie 813 tys. mieszkań, a więc o 4,2% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Entuzjazm nieco studzi tylko liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia. Było ich 107 tys., czyli o 2,1% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Mimo ubiegłorocznych wysokich wyników nadal dobrze na ich tle prezentuje się szacunek dynamiki produkcji budowlano-montażowej. Wartość produkcji obejmująca roboty inwestycyjne w maju 2019 r. była wyższa o 9,4% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (rok temu wzrost wyniósł 20,3%), natomiast wartość robót o charakterze remontowym zwiększyła się o 9,9% (przed rokiem o 21,3%).

Na rozwój gospodarczy znacznie wpływają inwestycje. Od stycznia do maja 2019 roku wzrost wartości robót inwestycyjnych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wyniósł 9,5%, zaś remontowych – 9,0% (w 2018 roku w analogicznym okresie wzrost tych wskaźników wyniósł odpowiednio 24,6% i 23,0%).

List ministra Jerzego Kwiecińskiego


Do uczestników uroczystości przesłanie skierował przebywający z wizytą w Luksemburgu na Radzie do spraw Ogólnych minister Jerzy Kwieciński.

– W ciągu ostatnich lat często mówimy o naszym kraju jako „jednym, wielkim placu budowy”. Dzieje się tak za sprawą prowadzonych w Polsce z rozmachem, przy współudziale środków europejskich, ambitnych programów inwestycyjnych. W ramach dwóch ostatnich perspektyw finansowych z Programu Infrastruktura i Środowisko Polska otrzymała na rozwój infrastruktury 237 mld zł. Wsparcie otrzymują w szczególności największe inwestycje transportowe w zakresie modernizacji kolei, transportu publicznego, a także budowy dróg krajowych i autostrad. Priorytet stanowi domknięcie najważniejszych ciągów drogowych oraz modernizacja głównych szlaków kolejowych w głównej mierze zaliczanych do sieci transeuropejskiej (TEN-T) –
napisał Jerzy Kwieciński.

Tekst i zdjęcie: Zbigniew Przybysz, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA