Budownictwo Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Konkurs na zagospodarowanie ul. Zwycięstwa w Gliwicach

Wraz z otwarciem Nowego Centrum Gliwic powrócił temat zmian w wyglądzie najbardziej reprezentacyjnego miejskiego traktu. W ogłoszonym właśnie konkursie na koncepcję zagospodarowania wiodącego odcinka ulicy Zwycięstwa (od Rynku do ul. Stanisława Dubois) swoje pomysły mogą do końca listopada zgłaszać studenci architektury, architekci oraz zespoły architektów.

Zdjęcie: G. Ożga, UM w Gliwicach, www.gliwice.eu

Prace, przekazane do Zarządu Dróg Miejskich, oceni specjalnie powołana komisja.

Gliwice od dłuższego czasu przymierzają się do ożywienia ulicy Zwycięstwa, połączenia jej historycznych walorów ze współczesnymi oczekiwaniami mieszkańców i gości odwiedzających miasto. Ważne, aby ulica nie była jedynie ciągiem komunikacyjnym, ale stała się przyjaznym miejscem, w którym warto się zatrzymać lub umówić ze znajomymi. Jak miałaby wyglądać? Jesienią ubiegłego roku swoje zdanie w tej kwestii wyraziło ponad 1600 osób uczestniczących w miejskich konsultacjach społecznych. Mieszkańcy opowiedzieli się przede wszystkim za większą ilością zieleni (82,1% wskazań), poszerzeniem chodników, dającym możliwość urządzenia ogródków gastronomicznych (65,9% głosów), ustawieniem różnych elementów małej architektury – ławek, siedzisk itp. (51,3% głosów) oraz stworzeniem drogi dla rowerów (51,2% głosów).

Na tej podstawie, w ślad za ubiegłorocznymi zapowiedziami, rozpisany został konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania ulicy, który pozwoli poznać różne wizje fachowców. Autorzy zgłaszanych opracowań muszą nawiązywać do standardu i jakości już istniejących fragmentów ulicy Zwycięstwa, uwzględniając zarówno zabytkowy układ urbanistyczny na odcinku od ul. Dolnych Wałów do Rynku, jak i przebudowany układ drogowy od ul. Bohaterów Getta Warszawskiego do ul. Stanisława Dubois. Oczekiwane są pomysły niekonwencjonalne i innowacyjne, przyjazne środowisku i osobom ze szczególnymi potrzebami, a przede wszystkim realne, jeśli chodzi o wykonawstwo i użytkowanie. Należy w nich uwzględnić czytelne i bezpieczne rozwiązania komunikacji pieszej, rowerowej i kołowej, nową zieleń uliczną (wysoką i niską) oraz istniejący starodrzew i oświetlenie, zaproponować elementy małej architektury (m.in. ławki, siedziska, stojaki na rowery). Przyjęto również, że osobno powinno być zaprezentowane funkcjonalne rozwiązanie połączenia ul. Zwycięstwa z aleją Przyjaźni, z uwzględnieniem jej obecnego zagospodarowania i przeznaczenia jako „zielona” aleja spacerowo-rowerowa.

Najlepsze koncepcje zostaną nagrodzone, a w oparciu o nie zostanie opracowana dokumentacja projektowa, konieczna do rozpisania przetargu na wykonanie inwestycji. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody pieniężne w wysokości 95 tys. zł (I nagroda), 30 tys. zł (II nagroda) i 15 tys. zł (III nagroda).

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI